. : : Deklaracja Członkowska : : .

Ochotnicza Straż Pożarna
Jednostka Ratownictwa Wodnego
Gryfiński Klub Płetwonurków "Raffer"


Jeżeli chcesz wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Wodnego Gryfińskiego Klubu Płetwonurków "Raffer"

 1. Przeczytaj stronę o nas
 2. Przeczytaj nasz Statut
 3. Sprawdź czy nie masz jednej z chorób wykluczającej Cię z nurkowania:
  • Odma samoistna
  • Pęcherze rozedmowe w drogach oddechowych
  • Padaczka
  • Perforowana błona bębenkowa
  • Astma oskrzelowa
  • Uzależnienie lekowe
  • Cukrzyca
  • Uszy po zabiegach chirurgicznych lub z protezami w kanale słuchowym
  • Stan po torakotomii
 4. Jesli nie jesteś pełnoletni - uzyskaj zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
 5. Wypełnij pola w formularzu. Pola z żółtym tłem sa obowiązkowe.
 6. Wydrukowany formularz przynieś na spotkanie klubowe w każdą pierwszą roboczą środę miesiąca lub przekaż członkowi zarządu OSP Raffer.
 7. Po uchwale zarządu wpłać pierwszą składkę (1szy miesiąc 100 zł, 2gi miesiąc 30 zł, potem 20 zł miesięcznie.


W razie watpliwości skontaktuj się z nami. Zadzwoń, przyjdź na zebranie lub na basen.Treść deklaracji:

Wyrażam wolę wstąpienia do OSP JRW GKP "RAFFER". Oświadczam, że znany jest mi Statut GKP "RAFFER", którego postanowień zobowiązuję się przestrzegać i jednocześnie deklaruję czynne uczestnictwo w pracach Klubu.

Upoważniam Zarząd Klubu do przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb wewnątrz organizacyjnych OSP JRW GKP "RAFFER".

Pole poniżej wypełnić tylko przy deklaracjach członków młodzieżowych - do MDP:
Ja , będąc rodzicem / ustawowym przedstawicielem wyżej wymienionego wyrażam zgodę na jego przynależność do OSP JRW GKP "RAFFER".

Dane osoboweAdresTelefony alarmowe (ICE)
Tu wpisać telefony i nazwiska osób do których należy dzwonić w razie wypadku.
 
 
Pole obowiazkowe przy deklaracjach członków młodzieżowych - do MDP


Uprawnienia

    
Przy deklaracjach członków młodzieżowych - wpisać "Uczeń" i szkołę

Wysłanie deklaracji członkowskiej powoduje wpisanie kandydata do bazy danych. Członkostwo nabywa się po podpisaniu wydruku na spotkaniu w klubie, i uchwale zarządu OSP JRW GKP Raffer.Wpisz tekst z obrazka: