Historia Gryfińskiego Klubu Płetwonurków „Raffer”

logo GKP Raffer
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
Zobacz najnowsze zapisy...

LIPIEC-GRUDZIEŃ 2004 r.

Zaczęło się od imprezy u Rafała

Potrzeba powołania klubu płetwonurków istniała w Gryfinie już od dawna. Grupa płetwonurków zrzeszona w Klubie Sportów Wodnych LOK "Manta" nie była zainteresowana dalszą współpracą ani z tym klubem, ani z LOK-iem. Tak więc po jednym ze spotkań na basenie, wyłoniła się grupa inicjatywna, która przyjęła sobie za cel powołanie nowego klubu. Do później nocy u Rafała omawialiśmy szczegóły organizacyjne. Ustaliliśmy listę zainteresowanych osób. Zapadła też decyzja o "zrzutce" na zakup sprężarki. Zgodnie z założeniem, klub miał działać w ramach federacji CMAS. Początkowo braliśmy pod uwagę wykorzystanie prywatnych lokali jako pomieszczeń sprężarkowni (garaż u dziadka Rafała). Rozpoczęło się też poszukiwanie formy organizacyjnej dla klubu.

Obóz nad Miedwiem - spotkanie z "Maresami"

Podczas obozu rodzinnego, zorganizowanego przez Klub LOK "Bobry" ze Szczecina nad jeziorem Miedwie w sierpniu 2004 r., spotkaliśmy się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego Klubu Płetwonurków "Mares" z Koszalina. Koledzy z "Maresa" zaprezentowali nam swój klub i sposób działania w strukturach ochotniczej straży pożarnej. Wtedy też pojawiła się idea utworzenia filii "Maresów" w Gryfinie. Prężnie działający klub z 30-letnią tradycją, a także ogromne doświadczenie organizacyjne i nurkowe kusiło. Pomysł został rzucony ... i kiełkował. Szczególnie zapalił się do niego Robert Klecha - członek "Maresa", a jednocześnie kierownik centrum kryzysowego w gminie Gryfino.

Różne spotkania

Po obozie odbywały się kolejne spotkania w różnych miejscach - prywatne imprezy, nurkowania i częste wieczorne rozmowy przy kuflu piwa. Powoli wyłaniał się kolejny pomysł. Ponieważ koledzy z "Maresa" byli daleko - jakieś 150 kilometrów od Gryfina - powołanie filii ich klubu wydawało się skomplikowane przede wszystkim pod względem organizacyjnym. Tymczasem po rozmowach z władzami naszej gminy okazało się, że w Gryfinie musi działać klub ... z Gryfina, a nie z Koszalina. "Mares" obiecał nam pomoc organizacyjną w zamian za współpracę. Po sprawdzeniu różnych możliwości, jak również po rozmowach z burmistrzem, władzami gminnego i powiatowego OSP oraz z Powiatowym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej zapadła decyzja o powołaniu samodzielnego klubu, związanego z miastem i gminą Gryfino. Koledzy historycy, poproszeni o znalezienie jakiejś lokalnej nazwy dla klubu, zaproponowali nazwę: "RAFFER". W międzyczasie Robert Klecha prowadził rozmowy w gminie i straży pożarnej. Powoli wył aniał się obraz klubu - jednostki ratowniczej. Najbardziej zaawansowani płetwonurkowie: Piotr Żurowski i Tomasz Molski mieli w przyszłości stanowić kadrę instruktorską. Klub zamierzał przystąpić do KDP - CMAS. Gmina obiecała lokal, a straż pożarna - łódź. Wciąż otwarta była sprawa zakupu sprężarki.

Spotkanie założycielskie w grudniu 2004 r.

Dzięki pomocy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, który udostępnił nam salę na obrady, w grudniu 2004 r. odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie klubu. Przybyło 20 członków - założycieli. Zaproszeni byli również koledzy z KP "Mares": prezes zarządu Marian Kurtiak i wiceprezes Błażej Pruski. Rozpoczęły się prace nad statutem i przygotowywanie dokumentów dla Krajowego Rejestru Sądowego. Osobami, które jako pierwsze reprezentowały nowy klub, byli: Basia Żurowska, Joanna Molska. Rafał Staszak i Robert Klecha.

STYCZEŃ- MARZEC 2005 r.

Pierwsza akcja

Klub "Raffer" miał - zgodnie z założeniem - działać jako jednostka ratownictwa wodnego w ramach OSP. Pierwsza akcję polegającą na szukaniu topielca przeprowadzili członkowie GKP "Raffer" jeszcze jako wolontariusze 2 i 3 stycznia 2005 roku na międzyodrzu.

Szkolenie PL1

Mimo braku rejestracji, trzech członków "Raffera" (Wojciech Kasicki, Tomasz Molski, Piotr Żurowski) wzięło udział w szkoleni PL1, zorganizowanym przez KP "Mares". Odbyło się ono 5 i 6 lutego 2005 r. w Koszalinie. Oczywiście przy tej okazji odbyliśmy rozmowy z władzami "Maresa" na temat organizacji GKP "Raffer".

Rejestracja

24 marca 2005 r. pomysł utworzenia "Raffera" stał się faktem. Tego dnia w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało stowarzyszenie o nazwie: Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Wodnego Gryfiński Klub Płetwonurków "Raffer". Natychmiast ustalono datę Walnego Zebrania, na którym miała nastąpić oficjalna inauguracja działań klubu oraz wybór władz. Długo trwały dyskusje, mające na celu wyłonienie pierwszego, formalnego zarządu. Od tej pory działania klubu miały stać się oficjalne - "ubrane" w formalno-prawne ramy.

KWIECIEŃ 2005 r.

Kurs PADI

9 kwietnia odbyły się nurkowania na jeziorze Ińsko, połączone ze szkoleniem. Z kolei 16 kwietnia sześciu członków GKP "Raffer" wzięło udział w szkoleniu wrakowym PADI. Nurkowania odbyły się na wraku "Memel" z kutra "Baltic Lady". Instruktorem był Zdzisław Antczak "Dive Devil"

I Walne Zebranie GKP Raffer     zdjęcia

Pierwsze Walne Zebranie GKP "Raffer" odbyło się 22 kwietnia w udostępnionej przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino sali w ośrodku OWIR-u. Zebranie otworzył najstarszy wiekiem kolega - Roman Staszak. Zebranie prowadził Robert Klecha. Wybrano pierwsze władze "Raffera". Prezesem został Wojciech Kasicki, wiceprezesem, szefem szkolenia i komendantem grupy ratowników - Piotr Żurowski ("Żurek"), sekretarzem - Rafał Staszak ("Fafik"), a skarbnikiem - Roman Staszak. Do zarządu wszedł jeszcze Tomasz Molski (niestety nie uczestniczył on w zebraniu, ponieważ był w morzu). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Krzysztofa Błaszczyka, zaś w skład tej komisji weszli: Paweł Staszak ("Harry") i Dariusz Bernacki.

Roman otwiera 1 walne gkp 'raffer'

Zaraz po zebraniu odbyła się uroczysta inauguracja działalności. Przybyli na nią goście: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Wiceburmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej i jednocześnie prezes Miejsko-Gminnej OSP, prezes powiatowej OSP oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP. W uroczystości wzięli udział także (w mundurach strażackich) koledzy: Marian Kurtiak i Błażej Pruski z Klubu "Mares", którzy przywieźli nam zegar z pamiątkową dedykacją od ich klubu. Bardzo gorąco powitano również "Wodza" - instruktora pierwszej klasy, kolegę Krystyna Sadowskiego oraz instruktora Sławka Sicińskiego. Większość członków "Raffera" właśnie im zawdzięcza swoją wiedzę o nurkowaniu. Na pamiątkę dotychczasowej współpracy przekazali oni proporczyk swojego Klubu Płetwonurków "Bobry" ze Szczecina. Była też prasa, był szampan i poczęstunek przygotowany przez dziewczyny. Byli zaproszeni koledzy płetwonurkowie i ... 15 litrów cytrynówki. Zabawa też była świetna, ale to nie należy już do oficjalnej hi storii klubu.

Klub zyskiwał nowych członków. W tamtym czasie liczył 24 osoby.

MAJ 2005 r.

Akcja na dni Gryfina

W czasie uroczyście obchodzonych Dni Gryfina (1-2 maja) Klub "Raffer" miał okazję po raz pierwszy zaprezentować się publicznie - zorganizowaliśmy bowiem akcję "Nurkowanie dla wszystkich" na basenie "Laguna". Polegała ona tym, że pod wodę zabieraliśmy wszystkich chętnych. Łącznie (poza członkami klubu) pływało wtedy prawie 60 osób.

Akcja festyn

14 maja - w ramach współpracy z OSP - "Raffer" wziął udział w festynie zorganizowanym przez jedną z gryfińskich firm - "Alumet", podczas którego OSP "Radziszewo" zademonstrowało sprzęt oraz umiejętności prowadzenia akcji. W czasie tego festynu burmistrz ogłosił, że przydziela klubowi lokal. Nasze działania zaczynały mieć więc podstawy materialne. W tym czasie członek klubu - Beata Kasicka ukończyła wymagane kursy i uzyskała uprawnienia lekarza klubowego.

Spotkanie w Koszalinie

16 maja zarząd GKP "Raffer" przebywał w Koszalinie na prelekcji dotyczącej ubezpieczeń nurkowych. Spotkaliśmy się też z władzami "Maresa" oraz klubu OSP "Tryton" z Kołobrzegu. Nie tylko nawiązaliśmy z nimi współpracę, ale też postanowiliśmy wystawić wspólną reprezentację na ogólnopolskich zawodach płetwonurków OSP. "Trzech prezesów przy jednym stole!" - tak brzmiał radosny toast oddający atmosferę tamtego spotkania.

Kurs WM1

W dniach 28-29 maja dwóch członków GKP "Raffer" (Wojciech Kasicki i Piotr Żurowski) uczestniczyło w kursie wrakowo-morskim zorganizowanym przez KP "Mares". Nurkowania odbywały się na wraku "Siarkowca". Co ciekawe, z jeziora Bukowo wypływano w morze na pontonach.

CZERWIEC 2005 r.

Dzień Dziecka

1 czerwca "Raffer" uczestniczył w festynie z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie. Wieczorem na basenie "Laguna" zorganizowano dla dzieci pływanie z oddychaniem z automatu pod wodą. W zajęciach uczestniczyli również uczniowie z Niemiec, przebywający w Gryfinie w ramach współpracy gmin oraz szkół polskich i niemieckich.

Sprzątanie świata

4 czerwca "Raffer" na zaproszenie "Maresa" udał się do Wałcza, gdzie odbywało się sprzątanie świata. Impreza, sponsorowana przez władze miasta i powiatu Wałcza, zakończyła się sukcesem. Klub "Raffer" zdobył kilka nagród m.in.: za największą liczbę nurków i za najciekawsze znalezisko (Krzysztof Błaszczyk znalazł pod wodą hełm niemiecki z II wojny światowej oraz dokumenty osoby poszukiwanej przez prokuraturę od dwóch lat). Członkowie klubu wyciągnęli też największego śmiecia - skrzynię wędzarni. Potem odbyło się spotkanie integracyjne przy grillu w miejscowości Jastrowie.

Lokal

16 czerwca otrzymaliśmy klucze do własnego lokalu. Od tej pory GKP "Raffer" zajmuje piętro "Rybakówki". Lokal otrzymaliśmy na 3 lata w nieodpłatne użytkowanie.

Następnego dnia w prowizorycznych warunkach odbyło się Walne Zebranie i tryumfalna ... "parapetówka".

Festyn

18 czerwca członkowie Klubu "Raffer" uczestniczyli w festynie w Radziszewie razem z tamtejszą OSP. Demonstrowaliśmy sprzęt nurkowy i zachęcaliśmy zainteresowanych do uprawiania płetwonurkowania.

Sprzątanie plaży miejskiej

19 czerwca członkowie GKP "Raffer" sprzątali plażę miejską w Wirowie nad jeziorem Wełtyń. Wyciągnęliśmy górę śmieci. Dzierżawca ośrodka zafundował nam za to kiełbasę i piwo.

Spływ Parsętą

25 czerwca odbył się I Spływ Parsętą, organizowany przez klub "Tryton" z Kołobrzegu. "Raffer" reprezentowany był przez dwóch przedstawicieli. Po zakończonym spływie odbyła się impreza plenerowa, podczas której wraz z "Trytonem" i "Maresem" rozmawialiśmy o przyszłości sportu nurkowego.

Nurkowania

26 czerwca członkowie GKP "Raffer" nurkowali na jeziorach: Osetno i Siecino. 3 lipca natomiast odbył się klubowy wyjazd na nurkowanie na jeziorze Ińsko.

LIPIEC 2005 r.

Biwak klubowy

ekipa na ińsku

W dniach 8-10 lipca odbył się klubowy biwak nad jeziorem Ińsko. Przez trzy dni pobytu wykonano wiele nurkowań, w tym głębokich na 40 m. Penetrowano także wrak betonowca, leżący na głębokości 22 m.

Prace remontowe w lokalu klubowym

W połowie lipca rozpoczęto układanie kafelków na tarasie lokalu klubowego. Zamontowano też instalację alarmową.

Nurkowania

23 lipca członkowie klubu nurkowali na jeziorze Werbellin See koło Berlina. Nurkowania odbywały się na głębokości 37 metrów. 24 lipca z kolei odbył się wyjazd rodzinny na jezioro Czarnogłowy.

Otwarcie lokalu

30 lipca odbyło się uroczyste otwarcie lokalu klubowego. Dokonał tego Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat wraz z Komendantem Powiatowej Straży pożarnej Wojciechem Tessarem i prezesem zarządu powiatowego OSP Leszkiem Szymanowiczem. Potem odbyła impreza taneczna. Podczas otwarcia klubu komendant PSP zadeklarował, że w najbliższym czasie przekaże dla GKP "Raffer" łódź, a dwie inne łodzie udostępni do dyspozycji członków klubu. W tym dniu część płetwonurków z "Raffera" wystąpiła po raz pierwszy w koszulkach klubowych.

SIERPIEŃ 2005 r.

Baseny

Dzięki uprzejmości urzędu miasta i kierownictwa Centrum Wodnego "Laguna" płetwonurkowie z GKP "Raffer" rozpoczęli cotygodniowe zajęcia na basenie. Ich celem jest nie tylko utrzymanie sprawności, ale też doskonalenie umiejętności. Pierwsze spotkanie odbyło się 1 sierpnia. Członkowie "Raffera" zobowiązali się do pomagania w czyszczeniu basenów pod wodą.

Obóz klubowy

Od 2 do 7 sierpnia członkowie GKP "Raffer" uczestniczyli w obozie nad jeziorem Ińsko, zorganizowanym przez Klub "Bobry" ze Szczecina. Mimo kiepskiej pogody, humory dopisywały. Wykonano wiele nurkowań, w tym na 40 metrów.

Legitymacje

8 sierpnia GKP "Raffer" otrzymał pierwsze 15 legitymacji OSP.

Chrzciny

9 sierpnia trzech członków "Raffera" uczestniczyło w chrzcinach i płetwowaniu urządzonym na Ińsku przez kończących obóz "Bobrów". Kolejny członek GKP "Raffer" (Ela Bernacka) uzyskał podstawowy stopień płetwonurka (3 LOK).

Szkolenie w Cekcyniu

W dniach 6 - 15 sierpnia członkowie "Raffera" uczestniczyli w szkoleniu OSP w miejscowości Cekcyń k. Tucholi. Koledzy: Piotr Żurowski i Tomasz Molski pracowali tam jako instruktorzy, a koledzy: Darek Bernacki i Maciek Hełminiak zdobyli stopień P1 w CMAS. Członkowie klubu nurkowali na tym obozie na głębokość 50 m (jezioro Wdzydze).

Otwarcie Remizy w Sobieradzu

19 sierpnia przedstawiciele GKP "Raffer" na zaproszenie burmistrza uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowej remizy OSP w Sobieradzu.

Impreza rowerowa na Wirowie

21 sierpnia na plaży miejskiej w Wirowie na jeziorze Wełtyń odbyły się zawody w skokach na rowerach do wody. GKP "Raffer" zabezpieczał tę imprezę - wyciągaliśmy z wody rowery i podawaliśmy je na pomost. Impreza była też "inauguracją" nowej łodzi aluminiowej, którą dostaliśmy od PSP. Łódź pływała z pożyczonym od strażaków silnikiem, a nad wodę - ze względu na brak przyczepy - została przywieziona starem należącym do straży pożarnej. GKP "Raffer" - w ocenie głównego organizatora - popisał się profesjonalizmem. Od organizatorów imprezy otrzymaliśmy pisemne podziękowanie.

Sprężarka

23 sierpnia GKP "Raffer" nabył swoją pierwszą sprężarkę - używaną gerę. Zakupiono ją za 2500 zł od "Maresów". Sprężarka wymagała remontu, tak więc póki co butle nadal były ładowane w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Akcja w Gryfinie

24 sierpnia, podczas podłączania sprężarki w lokalu klubowym, zobaczyliśmy pędzące przez most na Odrze wozy strażackie z łodzią. Natychmiast pojechaliśmy sprawdzić, co się stało. Okazało się, że ze śluzy, naprzeciw "Rybakówki", wpadł do wody pijany gość. Strażacy śmiali się, że płetwonurkowie przyjechali, zanim ich wezwano. Byli jednak zadowoleni, że tak bardzo poczuwamy się do współpracy z nimi. Na szczęście niedoszłego topielca wyciągnięto na łódź i interwencja płetwonurków nie była potrzebna.

Druga sprężarka

31 sierpnia GKP "Raffer" wzbogacił się o drugą sprężarkę - dawno nieużywaną gerę ze spalinowym napędem. Otrzymaliśmy ją nieodpłatnie od PSP Gryfino. Wymagała zamontowania silnika elektrycznego oraz filtrów pionowych. Tego samego dnia odebraliśmy od gryfińskiej straży pożarnej łódź (tę samą, którą pływaliśmy na Wirowie). Umieściliśmy ją w Pniewie. Jednocześnie rozpoczęliśmy rozmowy z UMiG Gryfino na temat zakupu przyczepy i silnika do łodzi, co miało umożliwić osiągnięcie odpowiedniej mobilności i doprowadzić do uzyskania pełnej gotowości przez operacyjną grupę ratowniczą.

WRZESIEŃ 2005 r.

Zawody OSP w Bornem Sulinowie

W dniach 2-3 września w Bornem Sulinowie odbyły się Międzynarodowe Zawody Strażaków Płetwonurków. W czasie tych zawodów dwóch członków GKP "Raffer" (Piotr Żurowski i Tomasz Molski) zdało egzamin na P3 CMAS. Ekipa z "Raffera" pomagała "Maresom" w sędziowaniu zawodów - przy manekinie wyciąganym przez zawodników z wody. Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne. Członkowie GKP "Raffer" nie mogli startować w zawodach z przyczyn regulaminowych (wymagana była minimum roczna przynależność do OSP).

Środowe spotkanie członków klubu

Zgodnie z uchwałą zarządu klubu w każdą pierwszą roboczą środę miesiąca mają odbywać się spotkania klubowe. Pierwsze miało miejsce 7 września. Rozmawiano o przyszłości klubu, skarbnik zbierał składki. Kolega Piotrek Miziński poinformował zebranych, że został szczęśliwym ojcem. Zebranie przebiegało w miłej atmosferze.

Ćwiczenia na Wełtyniu     zdjęcia

Skoki z łodzi

W dniach 9-11 września na jeziorze Wełtyń odbyły się ćwiczenia jednostki ratownictwa wodnego. Ćwiczenia prowadził wiceprezes do spraw szkolenia Piotr Żurowski.Wybór miejsca nie był przypadkowy - był podyktowany faktem, że Wełtyń jest dużym akwenem wodnym, na którym zdarza się sporo wypadków, a jednocześnie - z punktu widzenia płetwonurków - jest to zbiornik bezpieczny. W zorganizowaniu ćwiczeń pomagały: Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie, która pożyczyła nam silnik do łodzi oraz Urząd Miasta i Gminy Gryfino, który udostępnił radiotelefony i opłacił zakup 40 l paliwa. Celem ćwiczeń było zapoznanie grupy ratowniczej z akwenem oraz przećwiczenie współdziałania płetwonurków z załogą łodzi i grupą na lądzie. Ćwiczenia odbywały się także w nocy. Członkowie jednostki mieli okazję przetestować łódź przekazaną GKP "Raffer" przez PSP z Gryfina. Ze względu na rozmiary zbiornika jego poznanie było jedynie pobieżne. Stwierdzono, że poszukiwania podwodne w nocy przy świetle sztucznym są podobne do poszukiwań na większych głębokościach przy małej przeźroczystości wody. Wyciągnięto wnioski odnośnie potrzebnego wyposażenia i kolejnych szkoleń.

Zakończenie sezonu w Mielnie

W dniach 24-25 września na zaproszenie "Maresów" ekipa z "Raffera" przebywała na imprezie kończącej letni sezon nurkowy. Było nurkowanie w morzu oraz spotkanie przy grillu zorganizowane na tarasie hotelu "Floryn" w Mielnie. Pogoda była wspaniała, morze spokojne - widoczność ok. 25 m. Nurkowanie polegało na powrocie do brzegu z miejsca, na które nurków zawiozły pontony. W podsumowaniu sezonu uczestniczyli: Barbara i Piotr Żurowscy, Beata, Michał i Wojciech Kasiccy, Robert Klecha i Leszek Sokołowski.

PAŹDZIERNIK 2005 r.

Zlot w Jastarni

W dniach od 29 września do 2 października odbył się zlot instruktorów LOK. Dwóch członków OSP "Raffer", w towarzystwie "Bobrów", udało się do Jastarni. W piątek (30 września) odbyło się nurkowanie na "Groźnym". W sobotę zaś miała miejsce wyprawa do Gdyni do ośrodka szkolenia nurków Marynarki Wojennej. W programie była "spluwaczka" (basen z poduszką powietrzną na 5 m) i komora dekompresyjna. Ponieważ w niedzielę (2 października) była kiepska pogoda, nurkowanie odbyło się jedynie w drodze powrotnej na jeziorze Wdzydze (Kaszuby). Uczestnicy zlotu: Piotr Żurowski i Wojciech Kasicki z GKP "Raffer" oraz "Wódz", "Ziemek", "Didik", Adam Hoppe i Ksymena z "Bobrów".

Eksploracja "nowych" jezior

16 października grupa członków "Raffera" wyruszyła do Niemiec, by nurkować w "nowym" rejonie. Wybrano jezioro w miejscowości Feldberg.

Impreza

Z okazji powrotu do Polski kolegi Radka Jarosza 29 października odbyła się w lokalu klubowym impreza dla członków i sympatyków klubu. Był grill i tańce.

LISTOPAD 2005 r.

Nurkowania

Ponieważ udało się zakończyć remont jednej sprężarki, po kilku miesiącach "Raffer" uniezależnił się od "obcych źródeł powietrza". 11 listopada odbyło się kolejne nurkowanie w jeziorze koło miejscowości Feldberg. Z kolei 20 listopada zorganizowaliśmy o klubowe nurkowanie na Helena See. Piotrek Żurowski osiągnął wówczas głębokość 55 m w studni. 27 listopada odbyło się natomiast nurkowanie na Czarnogłowych.

Basen

Na wtorkowe spotkania na basenie rozpoczęliśmy przynoszenie zestawów nurkowych. 22 listopada Piotr Żurowski i Wojciech Kasicki na zlecenie "Laguny" uzupełnili klejem ubytki w kafelkach pod wodą w basenie z masażami.

Konto

W listopadzie otrzymaliśmy wreszcie wyciąg z KRS, co umożliwiło założenie konta w Banku Przemysłowo-Handlowym.

GRUDZIEŃ 2005 r.

Spotkanie z "Maresami"

1 grudnia przedstawiciele klubu "Raffer" przebywali w Koszalinie.

Nurkowanie na Ińsku

11 grudnia przy wyjątkowo parszywych warunkach pogodowych odbyło się ostatnie w 2005 roku nurkowanie na jeziorze Ińsko. Nurkowali: Bernacka Ela, Wojciech Kasicki, Piotr Żurowski (suchy skafander). W akcji uczestniczyli ponadto: Barbara Żurowska, Rafał Staszak i Michał Kasicki. Nurkowali z nami również Sławek Siciński i Rafał Sławiński z "Bobrów".

Nowy sprzęt

17 grudnia członkowie GKP "Raffer" przywieźli z Elbląga do Gryfina dwudziestopięciokonny silnik do łodzi. Został on zakupiony na akcję przeciwpowodziową przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino. Tego samego dnia odbyła się impreza powitalna Tomka, który wrócił z morza.

Wigilia OSP

wigilia osp w sobieradzu

18 grudnia członkowie OSP JRW GKP "Raffer" uczestniczyli w Wigilii OSP zorganizowanej w Sobieradzu. Przybyły wszystkie jednostki OSP z gmin: Wełtyń, Radziszewo, Chwarstnica, Sobieradz i Gryfino.

Nowy sprzęt

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia członkowie GKP "Raffer" otrzymali sprzęt zakupiony przez UMiG Gryfino. Było to: 6 zestawów butla-automat, 3 komputery nurkowe (Atmos), 4 jackety i 4 komplety skafandrów neoprenowych mokrych. Zakupiona została także przyczepa do łodzi.

STYCZEŃ 2006 r.

Sylwester

Sylwestra członkowie GKP "Raffer" spędzili w "Q". Z kolei 6 stycznia odbyły się w klubie sylwestrowe poprawiny. Natomiast 7 stycznia łódź naszej jednostki została umieszczona na przyczepie.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

raffer na lagubie w ramach woŚp

8 stycznia członkowie klubu "Raffer" uczestniczyli w zbiórce pieniędzy organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Akcja odbyła się na basenie "Laguna". Za datek do puszki wszystkich chętnych zabierano pod wodę. Zebrano w sumie 459,40 zł.

Nurkowanie

15 stycznia odbył się klubowy wyjazd na jezioro Czarnogłowy. Lód miał 8 cm grubości. Nurkowali: Dariusz Bernacki, Ela Bernacka, Piotr Żurowski, Tomasz Molski, Wojciech Kasicki (debiut w suchym skafandrze) oraz nowy członek klubu Jacek Ziemski. Nurkował z nami również Sławek Siciński z Klubu "Bobry".

Ćwiczenia podlodowe     zdjęcia

Ćwiczenia pod lodem z psp

22 stycznia na jeziorze Wełtyń odbyły się ćwiczenia OSP. Polegały one na wyciąganiu pozoranta spod wody i przekazywaniu go straży pożarnej. W ćwiczeniach - poza członkami OSP "Raffer" - wzięli udział strażacy ochotnicy z OSP Radziszewo oraz sekcja PSP Gryfino.

Afiliacja w KDP PTTK

30 stycznia GKP "Raffer" stał się pełnoprawnym członkiem CMAS. Tego dnia klub został afiliowany do KDP PTTK. Liczyliśmy wówczas 21 członków.

LUTY 2006 r.

Kurs patofizjologii nurkowania

W dniach 1-3 lutego w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni odbył się kurs patofizjologii dla nurków. Z Klubu "Raffer" uczestniczyły w nim cztery osoby (Wojciech Kasicki, Tomasz Molski, Rafał Staszak i Piotr Żurowski). W trakcie kursu obyły się sprężenia w komorze dekompresyjnej.

Bal karnawałowy

10 lutego w lokalu klubowym odbyło się spotkanie karnawałowe. Zabawa trwała jak zwykle do białego rana.

Szkolenie strażackie na szeregowca

W dniach 17-19 lutego w remizie OSP Sobieradz odbyło się szkolenie dla szeregowców OSP przeprowadzone przez Powiatową Straż Pożarną z Gryfina. W szkoleniu uczestniczyła połowa członków GKP "Raffer". Szkolenie zakończone było egzaminem.

Szkolenie PL1

Z kolei w dniach 18 i 19 lutego odbyło się szkolenie podlodowe. Prowadzili je instruktorzy z "Maresa": Marian Kurtiak i Tomasz Kurzawski. W szkoleniu brali udział: Elżbieta Bernacka, Barbara Żurowska, Krzysztof Błaszczyk i Robert Klecha. Wykłady odbywały się w lokalu klubowym, a nurkowania - na jeziorze Wełtyń. Drugiego dnia, w ramach współpracy z innymi jednostkami OSP, przerębel wycinali strażacy z OSP Chwarstnica. Było to pierwsze szkolenie nurkowe, którego organizatorem był GKP "Raffer".

Szkolenie dowódców

W dniach 24-26 lutego w remizie OSP Sobieradz odbyło się szkolenie dowódców straży pożarnej. Z naszego klubu udział wzięli: Piotr Żurowski, Rafał Staszak i Wojciech Kasicki.

Zajęcia na basenie

29 lutego - jak w każdy wtorek - odbyły się ćwiczenia na basenie. Tego dnia członkowie klubu próbowali nurkować w profesjonalnym hełmie nurkowym z łącznością. Hełm dostarczył kolega Adam Hoppe.

MARZEC 2006 r.

Akcja "Czołg"

rąbanie przerębla

4 marca członkowie Klubu "Raffer", wraz z grupą historyków z Marianem Anklewiczem na czele, udali się na jezioro Trzemeszno na poszukiwanie zatopionego tam prawdopodobnie czołgu. "Ściągnięto" również z Wrocławia kolegę z magnetometrem protonowym. Po przeszukaniu rejonu, w którym według historyków powinien się znajdować czołg, magnetometr wskazał trzy miejsca do sprawdzenia. Wycięto przerębel i rozpoczęto poszukiwania. Według echosondy, woda miał 2,5 metra głębokości, a poniżej znajdowała się około czterometrowa warstwa mułu. Niestety ze względu na kiepską widoczność, akcję nurkową zakończono po nurkowaniu drugiej pary. Czołgu jak na razie nie znaleziono.

Nurkowanie na Czarnogłowych

5 marca odbyło się klubowe nurkowanie podlodowe na jeziorze Czarnogłowy. Pogoda była fantastyczna, a widoczność pod wodą taka, że z 17 metrów widoczny był przerębel i ludzie stojący nad nim.

Pokazy w przedszkolu

10 marca członkowie GKP "Raffer" prowadzili pokazy dla dzieci w przedszkolu. Demonstrowano sprzęt i tłumaczono zasady zachowania nad wodą.

Dalszy ciąg akcji "Czołg"

11 marca GKP "Raffer" prowadził dalsze poszukiwania czołgu na jeziorze Trzemeszno.

Nurkowanie na Czarnogłowych

Czarnogłowy

12 marca GKP "Raffer" zorganizował klubowe nurkowanie pod lodem na jeziorze Czarnogłowy.

Zawody w Kołobrzegu     zdjęcia

Żurek i Pierzasta zdobyli II miejsce

18 marca ekipa z OSP JRW GKP "Raffer" uczestniczyła w zawodach basenowych organizowanych przez OSP "Tryton" z Kołobrzegu. W zawodach brali udział: Anna Staszak, Barbara Żurowska, Elżbieta Bernacka, Rafał Staszak, Piotr Żurowski, Piotr Miziński, Maciej Hełminiak, Wojciech Kasicki, Michał Kasicki oraz czworo dzieci. W wyjeździe uczestniczyła również Joanna Molska. Startowano w trzech konkurencjach dla dzieci i pięciu dla dorosłych. Ekipa "Raffera" przywiozła dwa medale: srebrny w rywalizacji dzieci wywalczyła Marta Bernacka i brązowy w pływaniu na jednym automacie w parach na sto metrów - Anna Staszak i Piotr Żurowski.

Walne Zebranie

23 marca odbyło się Walne Zebranie członków klubu. Zarząd złożył sprawozdanie z działalności. W uznaniu zasług Robert Klecha otrzymał tytuł honorowego członka klubu. W zebraniu uczestniczył także kolega Rafał Sławiński, który złożył deklarację przystąpienia do "Raffera". Tym samym GKP "Raffer", zyskał instruktora, dzięki czemu może rozpocząć samodzielne szkolenia.

Rocznica

24 marca w rocznicę zarejestrowania "Raffera" w lokalu klubowym odbyła się uroczysta impreza. Przybył Wiceburmistrz Eugeniusz Kaduk, z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP … Cegiełka, Komendant Powiatowy PSP Bronisław Tessar, z-ca Komendanta Powiatowego PSP Jacek Ruciński, Prezes Zarządu miejsko-Gminnego OSP Zenon Trzepacz, Prezes OSP Chwastnica i Radziszewo, Naczelnik OSP Radziszewo i zaproszeni goście, w tym "Wódz". Impreza trwała jak zwykle do rana. Goście wyszli zachwyceni ... urodą klubowych dziewczyn.

W opinii zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP, "Raffer" zdał egzamin z organizacji - w ciągu zaledwie jednego roku od podstaw utworzona została jednostka ratownictwa wodnego, dysponująca sprzętem i ludźmi, mająca możliwość prowadzenia działań ratunkowych. Wyraził nadzieję, że takim samym zaangażowaniem i jakością działań GKP "Raffer" wykaże się podczas prawdziwej akcji, do której wcześniej czy później zostanie wezwany.

Szkoła w Żabnicy

prelekcja w Żabnicy

30 marca GKP "Raffer" na zaproszenie OSP Radziszewo uczestniczył w prelekcji w szkole w Żabnicy. Joanna Molska, Michał i Wojciech Kasiccy oraz trzech strażaków z OSP Radziszewo omawiało sposoby alarmowania straży pożarnej, zasady zachowania się nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. W trwającej półtorej godziny prelekcji uczestniczyło około 80 uczniów. Rozdano ulotkę wydaną w wyniku współpracy "Raffera" z OSP Radziszewo, wydrukowaną za środki uzyskane od sponsorów.

KWIECIEŃ 2006 r.

Kurs Motorowodny

1 kwietnia w lokalu klubowym rozpoczął się kurs na patent sternika motorowodnego. Kierownikiem kursu był kolega Jerzy Pęciak, a instruktorzy pochodzili ze Szczecińskiego Klubu Motorowodnego LOK. W kursie uczestniczyło 18 osób, w tym strażacy z PSP, płetwonurkowie z "Raffera", ratownicy WOPR i wędkarze.

Spływ Parsętą

17 kwietnia ekipa z GKP "Raffer" uczestniczyła w spływie rzeką Parsętą. Imprezę tę zorganizował OSP ORW KP "Mares". Po spływie w ABC odbył się piknik płetwonurków. Pogoda dopisała. Szampańska zabawa trwała do wieczora.

Ćwiczenia z łodzią

Na początku kwietnia GKP "Raffer" zwodował łódź i rozpoczęły się ćwiczenia, mające przygotować załogę łodzi do sezonu i pokazów. W ćwiczeniach brało udział kilku członków GKP "Raffer" (Piotr Żurowski, Wojciech Kasicki, Michał Kasicki, Maciek Hełminiak, Basia Żurowska i Ela Bernacka).

MAJ 2006 r.

Dni Gryfina

Ze względu na chorobę części ekipy odwołano zaplanowane na 2 maja pokazy ratownictwa. 3 maja natomiast odbyła się akcja: " Nurkowanie dla wszystkich" na basenie "Laguna". Pod wodę zabrano 40 osób.

Egzamin Motorowodny

4 maja na przystani wędkarskiej odbył się egzamin praktyczny, a 6 maja w klubie egzamin teoretyczny kursu motorowodnego. Członkowie: Maciej Hełminiak, Wojciech Kasicki i Paweł Staszak uzyskali patent sternika motorowodnego.

Wesele

6 maja kolega Jarosz Radek ożenił się z Klaudią. Orszak weselny - zgodnie z tradycją strażacką - poruszał się na niebieskich sygnałach, a zgodnie z tradycją płetwonurkową nad głowami nowożeńców został wzniesiony szpaler z płetw. Wesele trwało dwa dni...

Dzień strażaka PSP

19 maja na zaproszenie komendanta PSP delegacja "Raffera" uczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka.

Ćwiczenia na Odrze

W czasie ćwiczeń jednostek Państwowej Straży Pożarnej ze Szczecina i Gryfina polegających na stawaniu na Odrze zapory przeciwko zanieczyszczeniom substancjami ropopochodnymi, 23 maja, ekipa z "Raffera" zabezpieczała miejsce akcji. Załoga łodzi: Piotr Żurowski i Rafał Staszak oraz dwóch ratowników -płetwonurków: Maciek Hełminiak i Wojciech Kasicki zabezpieczało rejon ćwiczeń z łodzi. Koledzy Michał Kasicki (łączność) oraz Roman Staszak i Radek Jarosz stanowili zabezpieczenie brzegowe. Przeprowadzono pomiary prędkości łodzi przy pomocy GPS - osiągnęła ona maksymalną prędkość 42 kilometry na godzinę.

Prace remontowe

26 maja Rafał Staszak i Radek Jarosz położyli tynk mineralny na tarasie klubu. Tym samym rozpoczęto sezon remontów wiosennych.

Festyn OSP

27 maja mimo nieciekawej deszczowej pogody odbył się festyn dla wszystkich gminnych OSP. Zakupiono piwo, kiełbasę i kaszankę. GKP "Raffer" zafundował ze środków własnych beczkę piwa. Impreza była bardzo udana. "Raffer" zwodował łódź i przy okazji przeprowadził ćwiczenia z ewakuacji ludzi przy pomocy łodzi.

CZERWIEC 2006 r.

Zjazd Miejsko-Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

3 czerwca odbył się zjazd wyborczy Miejsko-gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. GKP Raffer posiada trzech delegatów. Odbyły się wybory do władz oddziału Miejsko-Gminnego. Członkiem Prezydium został Wojciech Kasicki, członkiem Zarządu Rafał Staszak a członkiem Komisji Rewizyjnej Piotr Żurowski.

Ćwiczenia z PSP     zdjęcia

6 czerwca w Zatoni Dolnej odbyły się ćwiczenia w rozwijaniu zapory na rzece przeciwko substancjom ropopochodnym. W ćwiczeniach brały udział PSP Gryfino z zapora sztywną, PSP 5 Szczecin z RIBem, jednostka z Bornego Sulinowa z RIBem i zaporą lekką, OSP Chojna, dowodzili strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP. GKP "Raffer" wystawił do ćwiczeń łódź z załogą. Piotr Żurowski - sternik, Rafął Staszak - łączność, załoga łodzi, Piotr Miziński i Wojciech Kasicki - ratownicy, płetwonurkowie. Postawiono nam zadanie zabezpieczania rejonu ćwiczeń od strony południowej. Patrolowaliśmy łodzią rejon do czasu przybycia niemieckiej jednostki z tym samym zadaniem - Niemcy ćwiczyli zaraz po Polakach. Ćwiczenia zazębiły się i wyszła samorzutnie współpraca między jednostkami z Polski i Niemiec. Ćwiczenia były przygotowaniem do ćwiczeń Polsko-Niemieckich zaplanowanych na październik.

Akcja "Bezpieczna Gmina" w szkołach podstawowych

9 czerwca Joanna Molska i Michał Kasicki razem ze strażą miejską prowadzili prelekcję w szkole podstawowej numer 4 na temat zachowania i bezpieczeństwa nad wodą. Ulotki naszego projektu drukowane były ze środków przeznaczonych na akcję "Bezpieczna gmina".

Kolejne prelekcje odbyły się: 12 czerwca w szkole w Gardnie i Radziszewie, 13 czerwca w szkole podstawowej nr2 w Gryfinie, 14 czerca w szkole nr 1 w Gryfinie, 19 czerwca w szkole w Chwastnicy i Żabnicy. W szkoleniach uczestniczyło 867 uczniów i 23 wychowawców.

Nurkowanie klubowe na Werbellin See

15 czerwca odbył się wyjazd klubowy na jezioro Werbellin See. Penetrowano drewniany wrak, leżący na głębokości od 37,5 do 31 m. Pogoda była upalna, widoczność w wodzie przeciętna.

Rozpoznanie miejsca skoków rowerowych

19 czerwca płetwonurkowie z "Raffera" nurkowali na Wełtyniu obok pomostu, poszukując pod wodą pali, które należy wyciągnąć przed imprezą skoków rowerowych.

Festyn w Widuchowej

24 czerwca ekipa z "Raffera" na zaproszenie gminy Widuchowa brała udział w festynie gminnym. Wystawiono sprzęt, udzielano informacji o sporcie nurkowym i działaniach Jednostki Ratownictwa Wodnego OSP. W czasie, kiedy odbywało się puszczanie wianków na Odrze, Raffer zwodowano łódź. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, po której nastąpiła zabawa taneczna.

Wyciąganie pali

28 czerwca płetwonurkowie z GKP Raffer uczestniczyli razem z żołnierzami z jednostki wojskowej w Podjuchach w wyrywaniu pali drewnianych z dna na jeziorze Wełtyń.

LIPIEC 2006 r.

Gryfiński Festiwal Rowerowy

1 i 2 lipca odbył się 2 Gryfiński Festiwal Rowerowy. GKP "Raffer" zabezpieczał imprezę. Ustawiono boje na plaży miejskiej, wyciągnięto kilka worków śmieci, oczywiście płetwonurkowie pracowali przy wyciąganiu rowerów z wody.

Nurkowania

8 lipca płetwonurkowie z GKP Raffer naprawiali zerwany łańcuch od boi ograniczającej plażę miejską na jeziorze Wełtyń.

8 i 9 lipca nurkowano na Wełtyniu, Werbellin See i Ińsku

Ćwiczenia z łodzią

13 lipca odbyły się na Odrze ćwiczenia w manewrowaniu łodzią. Ćwiczono ponadto podchodzenie do rzuconego koła ratunkowego oraz rzucanie rzutką.

Pogadanka dla dzieci

Razem ze strażą miejską w dniach 14 i 17 lipca zorganizowano pogadanki na temat zachowania nad wodą dla dzieci na koloniach. Pogadanki prowadził Rafał Staszak.

Ekologiczne spotkanie w Miastku     zdjęcia

15 lipca odbyło się sprzątanie jeziora w Miastku. Akcję organizował KP "Mares". Po nurkowaniu odbył się piknik i grill w ośrodku niedaleko Miastka, gdzie zorganizowany był też nocleg.

RIB

Dnia 15 lipca firma "Honda" dostarczyła 4,5-metrową łódź hybrydową z trzydziestokonnym silnikiem na przyczepie. Łódź została dofinansowana przez Zarząd Wojewódzki OSP. Ponieważ została dostarczona wcześniej niż się spodziewano, trzeba natychmiast znaleźć sponsorów, by zapłacić drugą część faktury.

Pierwsza akcja

Powrót z akcji

20 lipca OSP "Raffer" uczestniczył w pierwszej akcji. O 12:20 zostaliśmy wezwani do Osinowa Dolnego na poszukiwanie dwóch topielców, naprzeciw Góry Czcibora. Ojca i siedmioletniej córki. W pierwszym rzucie pojechali Rafał i Roman Staszak, Robert Klecha i Piotr Żurowski. Wyjazd 25 minut od wezwania, dojazd 65 minut. Zwodowali łódź i rozpoczęli poszukiwania. Poszukiwania prowadziło tez pięciu nurków PSP ze Szczecina, policyjny RIB i śmigłowiec. Mężczyznę 38 lat złapali rybacy w sieć. Po godzinie dojechał Tomasz Molski z zapasowymi butlami a po dwóch godzinach jeszcze Wojciech Kasicki i Jacek Ziemski z dalszym sprzętem. Rzeka w tym miejscu ma rwący prąd i zerową widoczność. Główki, ostrogi i opaski. Doły do 12 m głębokości. Akcja w upalnym słońcu trwała do 19:37. Dziewczynki nie odnaleziono. Akcje przerwano ze względu na zmęczenie ratowników i małe już szanse znalezienia (po takim czasie i przy tym prądzie nie można było określić rejonu poszukiwań) Powrót o 21:30. W czas ie akcji stwierdzono potrzebę zakupu echosondy 3D.

Dalsza część akcji

22 lipca na prośbę rodziny OSP "Raffer" uczestniczył w dalszych poszukiwaniach zwłok dziecka. Do akcji ruszyli: Piotr Żurowski, Tomasz Molski, Rafał Staszak, Robert Klecha, Jacek Ziemski, Wojciech Kasicki, Paweł Staszak oraz Szałecki Jerzy. Obstawiający nas strażacy z OSP badali brzegi i w końcu oni znaleźli zwłoki w odległości około 5 kilometrów od miejsca zdarzenia.

Akcja w Widuchowej

29 lipca o godzinie 18:40 otrzymaliśmy wezwanie z PSK do Widuchowej. Utopił się 30 letni chłopak. Według relacji policjantów pijany wszedł do rzeki w celu popełnienia samobójstwa. O godzinie 19:05 Roman i Rafał Staszak oraz Wojciech Kasicki wyruszyli z łodzią spod lokalu klubowego. Drugim samochodem jechali Tomasz i Joanna Molscy oraz Piotr Żurowski. O 19:27 przybyliśmy na miejsce. Zwodowaliśmy łódź. Nie było zgody na nurkowanie z PSK. Prowadziliśmy poszukiwania z łodzi razem z policyjna motorówką z Gryfina oraz łodzią PSP Gryfino, trałowano dno kotwicami, zbieraliśmy wywiad. O godzinie 20:25 zastępca komendanta Jacek Ruciński wyraził zgodę na wejście do wody. Nurkowanie rozpoczęli Tomasz Molski i Wojciech Kasicki. Nurkowaliśmy na linach, każdy osobno z własną liną. Tomka asekurował Piotrek a Wojtka Roman. Widoczność była około 0,5 metra. Po około 20 minutach Wojciech Kasicki wyciągnął topielca na powierzchnię z 5 metrów. Po doholowaniu do brzegu topielec został przyw iązany do pomostu. Płetwonurkowie wyszli z wody. Czekając na prokuratora pakowano sprzęt. Po przyjeździe prokuratora Rafał Staszak i Tomasz Molski wyciągnęli zwłoki na brzeg. Na tym rola OSP Raffer została zakończona, na brzegu pozostali koledzy z OSP Widuchowa. Spakowaliśmy się i wróciliśmy do Klubu. Powrót zgłoszono o 22:40.

SIERPIEŃ 2006 r.

Obóz Bobrów

W dniach 4-8 sierpnia ekipa z Raffera uczestniczyła w obozie szczecińskiego klubu "Bobry". Pływano łodzią po Miedwiu, wykonano kilka nurkowań. Mimo kiepskiej pogody - wiatr i deszcz humory dopisywały. Prowadzono rozmowy z chłopakami z Polic (Sławek Matliński "Czarodziej") na temat utworzenia jednostki ratownictwa wodnego OSP w tamtym powiecie.

Akcja na Miedwiu

W czasie obozu "Bobrów", dnia 7 sierpnia wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Szesnastoletnia kursantka w czasie ćwiczeń bezdechu zaplątała się w linkę od boi. Do akcji ruszył Piotr Żurowski. Wystartował łodzią stojącą przy pomoście, razem ze Sławkiem Matlińskim podjął poszkodowaną z wody (spod wody wyciągnęli ją Paweł i Tomek z "Bobrów") i dowiózł na brzeg, gdzie ze Sławkiem Sicińskim podjęli resuscytację. Wezwany śmigłowiec zabrał poszkodowaną do szpitala z przywróconym oddechem i krążeniem. Natalia w szpitalu odzyskała przytomność i wróciła do zdrowia.

Tęczowa Akademia Pływania

Na prośbę organizatora Tęczowej Akademi Pływania (UPC) 29 i 30 sierpnia 2006r - członkowie GKP "Raffer" przeprowadzili na basenie Laguna pogadanki i pływanie pod wodą dla około 100 dzieci. Zajęcia miały charakter propagujący sport nurkowy.

WRZESIEŃ 2006 r.

Borne Sulinowo

1 i 2 września kolega Robert Klecha uczestniczył jako sędzia w międzynarodowych zawodach strażaków płetwonurków w Bornem Sulinowie.

Nurkowanie na Ińsku

3 września odbyło się klubowe nurkowanie na jeziorze Ińsko. Pogoda była paskudna. Wiał wiatr i padał deszcz.

Ćwiczenia z nową łodzią hybrydową     zdjęcia

Ze względu na to, że znalazł się sponsor na część faktury zakupu RIB-a przeprowadzono pierwsze próby nowej łodzi (10 września 2006r j. Wełtyń). Na początku delikatnie - żeby dotrzeć silnik w pierwszych godzinach pracy. Potem ostrzej.

Zawody Smoczych Łodzi     zdjęcia

asekurujemy załogi smoczych łodzi

16 września 2006 r. "Raffer" zabezpieczał zawody Smoczych Łodzi. Zwodowaliśmy obie nasze łodzie. Na wodzie była także motorówka PSP i Policji. Taka ilość łodzi potrzebna była, ponieważ osada na jednej Smoczej Łodzi liczyła 20 wioślarzy, sternika i bębniarza. Pracowaliśmy od rana do wieczora. Na szczęscie nie wydarzył się żaden wypadek.

Ćwiczenia na Długim

17 września członkowie klubu ćwiczyli manewrowanie łodzią hybrydową na Jeziorze Długim.

Nurkowanie nocne     zdjęcia

Żurek wychodzi z wody

W nocy z 21 na 22 września Piotr Żurowski, Krzysztof Błaszczyk, Roman Staszak, Wojciech Kasicki i Jerzy Szałecki nurkowali w nocy na jeziorze Wełtyń. Woda była zamulona, widoczność słaba. mimo tego uczestnicy uznali wyjazd za udany.

Nurkowanie na Jeleńsku     zdjęcia

24 września odbyło się klubowe nurkowanie na jeziorze Jeleńskim. Widoczność był 4 metry, temperatura wody 16 stopni, termoklina na 8 metrach. Nurkowali Żurek i Mordziaty, Basia i Asia, Juras i Krzysiu oraz Lechu.

Zlot LOK w Jastarni     zdjęcia

W dniach 28 września - 1 października 2006 r. w ośrodku LOK w Jastarni odbył się zlot płetwonurków. Z "Raffera" obecni byli: Piotr Żurowski, Barbara Żurowska, Wojciech Kasicki, Michał Kasicki, Elzbieta Bernacka, Jerzy Szałecki, Krzysztof Błaszczyk, Rafał Sławiński. Nurkowano na "Groźnym" - 18m, "Delfinie" - 18m, "Vernonie" - 33m i "Trałowcu" - 42m. Zwiedzano Hel - port i delfinarium, Jastarnię miasto i umocnienia z 1939 r. Były zajęcia w "Ośrodku szkolenia płetwonurków Marynarki Wojennej" - spluwaczki i komora dekompresyjna. Razem z nami byli tam Adam, Xymena i Kaśka. Oczywiście odwiedzono "Kapitana Morgana" na Helu ... .

PAŹDZIERNIK 2006 r.

Nur na Ińsku     zdjęcia

8 października 2006r. odbył się klubowy wyjazd na jezioro Ińsko. Ze względu na pogodę klubowicze niedopisali i pojechało tylko czterech. Bryś, Żurek, Juras i Rafał Cudo. Wiał wiatr i widoczność w wodzie poniżej termokliny była kiepska. Na Ińsku spotkaliśmy 'Bobrów' i ekipę z Delfinusa. Było ognisko. Radości dostarczył pies Jurasa, który skoczył mu na głowę spanikowany, że Juras idzie pod wodę.

Flagsztok

13 października na łodzi aluminiowej zamontowano flagsztok z nierdzewki osadzony na mosiężnej podstawie i z mosiężnym jabłkiem. Flagsztok został wykonany własnymi siłami. Ze względu na udział w miedzynarodowych ćwiczeniach podniesiono na RIBie i łodzi polskie bandery.

Ćwiczenia w Zatoni Dolnej z PSP     zdjęcia

Ćwiczenia w Zatoni Dolnej

14 października 2006 roku "Raffer" uczestniczył w polsko-niemieckich ćwiczeniach na Odrze w okolicy Zatoni Dolnej.
Celem ćwiczeń było zgran ie polskich i niemieckich służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia ekologicznego na rzece granicznej - Odrze.
Ćwiczenia polegały na sprawianiu zapór pływajacych przeciwko substancjom ropopochodnym mogacym zanieczyścić rzekę.
Ćwiczenia trwały długo i uczestniczytło w nich wiele jednostek polskich OSP, PSP oraz niemieckich THW i Feuerwehr. Łącznie około 300 osób.
Raffer wystawił dwie łodzie i sześciu ratowników-płetwonurków.
Udział brali: Piotr Żurowski, Tomasz Molski, Rafał Staszak, Paweł Staszak, Jerzy Szałecki i Wojciech Kasicki.

Rozpoznanie możliwości wydobycia zatopionego samochodu

UMiG Gryfino został powiadomiony przez Komendę Powiatową Policji, że w Regalicy jest utopiony samochód, który należy wydobyć. Samochód został już spenetrowany w czerwcu przez płetwonurków z PSP III ze Szczecina. Stwierdzili ze nie ma w środku zwłok. UMiG Gryfino ma obowiązek zorganizować akcję wydobycia wraku. "Raffer"" jako Jednostka Ratownictwa Wodnego wchodząca w skład Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała to zadanie od Gminnego Centrum Reagowania. Na rozpoznanie terenu udaliśmy się dnia 17 października 2006r. o godzinie 15:00. W towarzystwie policji dotarliśmy do wraku i przeprowadzilismy pierwsze rozpoznanie. W rejon przyszłej akcji przejechaliśmy łodzią. W akcji brali udział: Piotr Żurowski, Tomasz Molski, Wojciech Kasicki, Rafał Staszak, Robert Klecha. Stwierdzono że: samochód typu Ford Fiesta leży w śluzie na dachu, tylne koła wystają nad wodę, kanał w śluzie jest zamulony i płytki. Obok leżą części od innych aut. Ściany śluzy sa wysokie a dojazd jest mocno utrudni ony. Wyciagnięcie w kierunku wody jest utrudnone wrotami śluzy (są obcięte na poziomie wody i zablokowane) oraz zamulonym odcinkiem kanału - głębokość 70-80 cm.

Ponowne rozpoznanie

20 października przeprowadzono rozpoznanie możliwości dojazdu w rejon akcji. W rekonesansie udział wzięli: Tomasz Molski, Piotr Żurowski, Mateusz Borys i Wojciech Kasicki.

Grill klubowy     zdjęcia

W sobotni wieczór - 21 października - członkowie i sympatycy "Raffera" spotkali się w klubie. Rozpalono grill i zwodowano łódź hybrydową. Była okazja poćwiczyć manewrowanie łodzią oraz porozmawiać o przyszłości klubu, zamierzonych akcjach oraz o wszystkich innych sprawach. Zabawa trwała długo.

Nurkowanie na Morzycku

29 października - w miejscowości Moryń na jeziorze Morzycko odbyło sie nurkowanie klubowe. Nurkowali: Żurek, Fafik, Juras, Ela oraz gościnnie Kozioł. Nurkowano przy linie opustowej postawionej na 42 m. Akcję przeprowadzono z RIB-a.

LISTOPAD 2006 r.

Nur na Czarnogłowach     zdjęcia

11 listopada na jeziorze Czarnogłowy, mimo niesprzyjajacej pogody odbyło się nurkowanie klubowe.
Nurkowali: Żurek, Mordziaty, Juras, Mateusz oraz Bryś. Nurkowano z plaży na drugiej ściance. Padał deszcz i była wietrzna pogoda. Widoczność w wodzie za to była znakomita - około 10 metrów.

Nur na Werbellin See     zdjęcia

12 listopada wybraliśmy się do Niemiec na jezioro Werbellin See. Pogoda była kiepska, widoczność ... słaba (przed nami na wraku było wielu nurków). Nur niezły. Nurkowali Żurek, Molu, Fafik i Bryś. Na nurowisku spotkaliśmy Dzidka.

Nurkowanie na Miedwiu

W niedzielę na jeziorze Miedwie odbyło sie nurkowanie klubowe. Nurkowali: Żurek, Ela, Mordziaty i Borys.
Penetrowano podwodne urządzenia hydrotechniczne na ujęciu wody dla Szczecina. Woda była mulista, widoczność kiepska.

Nur na Czarnogłowach     zdjęcia

Czarnogłowy

21 listopada Bryś, Michał i Fruzia udali się na nurkowanie w jeziorze Czarnogłowy od strony lasu. Nurkowali Bryś z Fruzią, Michał stanowił zabezpieczenie brzegowe. Widoczność kilkanaście metrów. Woda 7°C. Ryb nie zaobserwowano.

Prace na "Lagunie"

W nocy z 22 na 23 listopada dwóch członków "Raffera" (Żurek i Molu) wykonywali na basenie "Laguna" prace podwodne. Prace tego typu nasz klub wykonuje w ramach współpracy z Centrum Wodnym "Laguna" i dzięki temu w każdy wtorek nasi członkowie mogą korzystać z basenu.

Nur na Czarnogłowach     zdjęcia

26 listopada na jeziorze Czarnogłowy od strony lasu odbyło się nurkowanie klubowe. Nurkowali: Żurek, Juras, Ela oraz Bryś. Dołączył Sławek z "Bobrów". Z brzegu nurków zabezpieczał Michał. Widoczność w wodzie gorsza niż ostatnio - około 10 metrów.

GRUDZIEŃ 2006 r.

Andrzejki w klubie     zdjęcia

1 grudnia odbyło się w klubie spotkanie andrzejkowe.
Przybyli członkowie klubu z rodzinami, przyjaciele i znajomi.

Nurkowanie na Feldbergu     zdjęcia

Nurkowanie - Feldberg

3 grudnia nurkowaliśmy na jeziorze Luzinda.
Nurkowali: Żurek, Ela, Darek, Rafał, Artur, Bryś oraz Sławek z "Bobrów".
Zabezpieczenie brzegowe - Mordziaty.
Widoczność w wodzie - około 7 metrów.

Nurkowanie na Czarnogłowach     zdjęcia

10 grudnia odbyło się nurkowanie na Czarnogłowach. Nurkowali: Żurek, Rafał i Basia. Zabezpieczenie brzegowe - Pierzasta. Widoczność w wodzie - około 20 metrów, temperatura 6°C. Nur został uznany za najlepszy w tym roku. Przy krystalicznej wodzie obserwowano karpie i szczupaki.

Nadwyczajne Walne Zebranie GKP "Raffer"     zdjęcia

14 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Wodnego Gryfińskiego Klubu Płetwonurków "Raffer".
W zebraniu uczestniczyli: Ela, Efendi, Borys, Rafał, Radziu, Michał, Bryś, Tytus, Nureczka, Mordziaty, Pierzasta, Harry, Fafik, Dyzio, Teresa, Artur, Juras, Jacek, Baja i Żurek.
Podjęto kilka uchwał organizacyjnych.

Nurkowanie na rozlewiskach Odry     zdjęcia

Jedziemy na rozlewiska

17 grudnia nurkowaliśmy na rozlewiskach Odry
Był to chyba ostatni nur klubowy w tym roku. Ponieważ było dużo chętnych, musieliśmy wziąć dwie łodzie. Nurkowaliśmy na jeziorku koło autostrady, do którego dopłynęliśmy kanałami, wodując łodzie na Odrze Zachodniej.
Niestety widoczność była kiepska - 1,5 m. Dno muliste. Zimno. Nurkowali: Bryś, Grzesiu, Żurek, Tytus, Ela, Artur, Jacek i Fafik, spoza klubu - Arek. Na łodziach byli z nami: Basia, Michał i Borys.
Odbyły się ćwiczenia w manewrowaniu łodziami oraz w nurkowaniu z łodzi.

Wigilia gminnych OSP     zdjęcia

22 grudnia delegacja OSP "Raffer" uczestniczyła w uroczystym spotkaniu wigilijnym, zorganizowanym dla wszystkich gminnych OSP w remizie OSP Wełtyń.
W skład delegacji weszli: Bryś, Żurek, Efendi, Aśka i Michał.
Po krótkich przemówieniach prezesa zarządu gminnego OSP, komendanta powiatowej PSP oraz zastępcy burmistrza i kapelana, podzielono się opłatkiem. Następnie w świątecznej atmosferze odbył się poczęstunek przygotowany przez gospodarzy.

Nurkowanie na Czarnogłowach     zdjęcia

Szczupak

Dzień przed Sylwestrem udalismy się na nurkowanie na Czarnogłowy. Nurkowali: Żurek, Ela, Rafał, Borys, Molu, Bryś, Artur i Czarodziej. Na brzegu oczekiwały na nas Basia i Asia oraz Eliza i Karolina.
Woda była rewelacyjna. Widoczność doskonała. Były też szczupaki.
Na koniec odbyło się "płetwowanie" Borysa :).

Sylwester w Klubie     zdjęcia

Noc sylwestrową 2006/2007 członkowie "Raffera" spędzili w klubie. Dziewczyny przygotowały cos do jedzenia. O północy odpaliliśmy flary i rakiety na tarasie klubu. Zabawa trwała do rana (i dzień dłużej).

STYCZEŃ 2007 r.

Nowy sprzęt

3 stycznia GKP "Raffer" otrzymał zakupione przez UMiG Gryfino sześć mundurów koszarowych, pięć sztormiaków oraz piłę łańcuchową Husqvarna 545e.

Prace w klubie

4 stycznia Molu i Borys zakończyli montaż wieszaka w magazynku sprzętu.

Nurkowanie na jeziorze Chłop     zdjęcia

Zyzio

W piękną niedzielę - 7 stycznia - udaliśmy się na jezioro Chłop. Woda była klarowna, słońce świeciło, tylko wiatr przeszkadzał. Nurkowali Żurek z Fafikiem i Zyzio z Dzikiem. Na brzegu Baja, Pierzasta, Borys i Bryś.

Nurkowanie w Łagowie i na Jeziorze Zielonym     zdjęcia

14 stycznia, przy słonecznej i wietrznej pogodzie Baja, Ela, Żurek, Fafik, Rafał, Artur, Bryś i Michał wybrali się na nurkowanie do Łagowa na malownicze jezioro o dziwnej nazwie: Ciecz Trzeszewskie. Woda była świetna - niezła widoczność i ciekawe dno.
W tym samym dniu Molu, Borys i Kornik pływali na jeziorze Zielonym.

Akcja usuwania skutków huraganu     zdjęcia

Po huraganowym wietrze, który szalał w Polsce, 20 stycznia OSP "Raffer" udał się na wyspy na jeziorze Wełtyń w celu usunięcie zagrożeń spowodowanych wichurą. Wiatr zatarasował nawet droge dojazdową do jeziora, gdzie musieliśmy przebijać się przez zwalone drzewo. Po zwodowaniu łodzi usunęliśmy wiatrołomy na wyspach. W akcji brali udział: Żurek, Krawaciarz, Mordziaty, Borys i Bryś.

Zebranie Zarządu Gminnego ZOSP RP w lokalu OSP "Raffer"

27 stycznia, w lokalu "Raffera" spotkali się członkowie Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Przy reprezentacji wszystkich gminnych jednostek OSP (Chwarstnica, Gryfino, Radziszewo, Sobieradz i Wełtyń) rozmawiano na temat rozdysponowania środków finansowych na rok 2007.

LUTY 2007 r.

Pępkowe

2 lutego odbyło się w klubie pępkowe. Dwoje członków klubu - Fafik i Pierzasta stali się rodzicami a Zyzio i Tekla dziadkami. Oblewano także zaległe pępkowe Tytusa.

Nur na Czarnogłowach  zdjęcia

Artur, Żurek i Bryś

4 lutego, jak co niedziela, nurkowaliśmy - tym razem na Czarnogłowach. Woda była przeciętna, miała wysoki poziom i temperaturę 4 stopnie już od powierzchni. Nurkowali Żurek, Artur i Bryś. Na brzegu została Baja.
Po nurkowaniu udaliśmy się na sąsiednią zalaną starą kopalnię. Drogę wskazał nam jakiś miejscowy człowiek.

Nowe mundury

7 lutego odebraliśmy z urzędu miasta kolejne pięć mundurów koszarowych i pięć sztormiaków.
Jak w każdą pierwszą roboczą środę miesiąca wieczorem odbyło się zebranie na którym, zaproszony Jerzy Pęciak omówił nowe zasady organizacji kursów na patent sternika motorowodnego.

Kulig  zdjęcia

Artur, Żurek i Bryś

W piękną zimową sobotę, 10 lutego, odbył sie kulig. Członkowie klubu wraz z dziećmi i znajomymi podziwiali zimowe krajobrazy w rejonie jeziora Wełtyńskiego. Odbyło się też ognisko. Zabawa była wspaniała. Kulig organizował Borys i Mordziaty.

IV MIędzynarodowy Zlot Morsów  zdjęcia

18 lutego, na prośbę "Maresów" Mordziaty, Żurek, Bryś, Juras i Krawaciarz udali się do Mielna w celu zabezpieczenia imprezy "Morsów".
Do wody wchodziło 570 osób, wspólnymi siłami OSP "Mares" - Koszalin, OSP "Tryton"- Kołobrzeg i OSP "Raffer" - Gryfino udało się wystawić 40 ratowników w skafandrach. Po wspólnej akcji odbyło się spotkanie prezesów i naczelników trzech współpracujacych jednostek.

Współpraca OSP z Gryfina, Kołobrzegu i Koszalina

18 lutego 2007 roku, trzy jednostki OSP zrzeszające płetwonurków i zajmujące się ratownictwem wodnym postanowiły podjąć ścisłą współpracę. Są to jednostki: OSP Raffer z Gryfina, OSP Tryton z Kołobrzegu i OSP Mares z Koszalina. Współpraca będzie toczyła się na trzech płaszczyznach: bezpieczeństwa, ekologii i sportu. Celem jest zwiększenie możliwości ratowniczych poszczególnych jednostek. Będą podejmowane wspólne ćwiczenia, akcje ekologiczne i inne. Terenem działania będzie całe województwo zachodniopomorskie. Wydaje się, że tego typu współpraca powinna przynieść w efekcie poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie.

Pożegnanie Borysa  zdjęcia

23 lutego odbyło się spotkanie w klubie. Borys opuszcza nas na parę miesięcy, a Tomek miał urodziny. Wyszła z tego fajna impreza...

Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

Artur, Żurek i Bryś

25 lutego odbył się klubowy wyjazd na jezioro. Nurkowali: Żurek, Bryś, Ela, Borys. Ponadto Andrzej z OSP "Tryton" i Sławek z Hubertem z Bobrów. Woda była zimna, widoczność 5 m. Na brzegu pilnowali ogniska Basia, Marcel, Mirka ("Tryton") i dwójka dzieci.

MARZEC 2007 r.

Kurs pierwszej pomocy medycznej  zdjęcia

Ośmiu strażaków-ratownikow z OSP "Raffer" rozpoczęło 2 marca, kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej. Kurs odbywa się w JRG 2 w Szczecinie. W programie międzyinnymi tlenoterapia stuprocentowym tlenem. Kurs zakończy się egzaminem - 18 marca .

Szkolenie P1 dla strażaków

Od 7 marca pięciu strażaków z JRG3 ze Szczecina, po wczesniejszym kursie basenowym rozpoczęło szkolenie na płetwonurka P1 CMAS oraz kurs nurkowania w suchych skafandrach SS1. Szkolenie na jeziorze Ińsko prowadzi Rafał Sławiński - instruktor OSP "Raffer". Kolegom strażakom życzymy owocnej nauki!

Prace na Lagunie

W nocy z 8 na 9 marca Rafał i Żurek wykonywali prace remontowe na Lagunie. Wymieniano dysze w basenie, nazywanym potocznie "górską rzeką".

Poszukiwania w Czelinie  zdjęcia

Przed akcją

10 marca OSP "Raffer", na wezwanie z PSP Gryfino, prowadził podwodne poszukiwania topielca. Dwudziestoletni chłopak wpadł do Odry w Czelinie - razem z samochodem i czterema kolegami. Trzem mężczyznom udało się wydostać na brzeg, jednego - strażacy z PSP wydobyli razem z autem, piąty zaś zaginął.
Ze względu na bardzo silny prąd rzeki, gładkie dno oraz niemal powodziowe warunki akcja nie zakończyła się sukcesem. Przeszukano kilkaset metrów brzegu, w miejscach, gdzie - według mieszkańców - woda wyrzuca na brzeg różne przedmioty. Kilka kilometrów rzeki sprawdzono również z łodzi. W akcji uczestniczyli: Fafik, Juras, Mordziaty, Zyzio, Żurek i Bryś.

Zakończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej  zdjęcia

Dnia 17 marca zakończył sie kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszyscy kursanci z Raffera zaliczyli czynności praktyczne i test dopuszczający do egzaminu. Niestety nie wiadomo jeszcze kiedy odbędzie się egzamin po którym ratownicy uzyskaja stosowny certyfikat. W kursie udział brali: Ela, Basia, Asia, Molu, Tytus, Krawaciarz, Bryś i Żurek.

Nurkowanie na Ińsku

Dnia 25 marca odbyło się Przy pięknej pogodzie, w wodzie o widoczności 6 metrów, odbyło się nurkowanie klubowiczów z "Raffera". Nurkowali Żurek z Elą i Didik z "Bobrów".

Patrol na Odrze i międzyodrzu  zdjęcia

Dnia 24 marca odbyło się W sobotę Żurek i Molu sprawdzali stan wody oraz brzegów na Odrze i międzyodrzu. Wypróbowali także nowe kombinezony dla załóg łodzi, chroniące jednocześnie przed utonięciem i wychłodzeniem. W akcji uczestniczył też Harry.

Kurs basenowy

Dnia 27 marca odbyły się pierwsze zajęcia w ramach kursu basenowego, zorganizowanego przez GKP "Raffer". Cykl szkoleń zakończy się uzyskaniem certyfikatu Płetwonurka CMAS P1. Do udziału w kursie zgłosiło się dwanaście osób. Kandydatom na płetwonurków życzymy owocnej nauki!

Walne Zebranie OSP Raffer

Dnia 30 marca odbyło się Walne Zebranie OSP JRW GKP "Raffer". Poza członkami klubu, w zebraniu uczestniczyli Komendant Powiatowej PSP Bronisław Tessar i Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP Zenon Trzepacz. Podczas spotkania rozliczono miniony rok.

Dokonano wyboru nowej Komisji Rewizyjnej:

 • Ela Bernacka
 • Piotr Miziński
 • Barbara Żurowska
 • Ustalono program działania na najbliższą przyszłość: tlen (już zamówiony - tyle że strasznie długo trwa), samochody, ćwiczenia, biwak.

  Zadano parę pytań obecnym na zebraniu: komendantowi PSP Tessarowi i prezesowi ZG OSP Trzepaczowi.

  Ustalono koszulkę klubową: kolor navy blue, na plecach napis "PŁETWONUREK", z przodu na piersi lewej małe logo, ksywa na lewym rękawie i adres www na prawym.

  Kurs motorowodny

  Dnia 31 marca o godz. 10.00 w lokalu klubowym rozpoczęły się zajęcia w ramach kursu na patent sternika motorowodnego. Wśród osób szkolących się jest sześciu członków OSP "Raffer".

  KWIECIEŃ 2007 r.

  Akcja na jeziorze Narost - dzień pierwszy  zdjęcia

  Dnia 1 kwietnia o godz. 9.00, na wezwanie PSP, siedmiu strażaków-ratowników z OSP "Raffer" wyruszyło na poszukiwanie topielca na jeziorze Narost. Mężczyzna utopił się wczoraj wieczorem. Zatonęła również łódź, którą pływał po jeziorze.

  W akcji biorą udział: Żurek, Zyzio, Fafik, Tytus, Molu, Ziemniak i Juras.

  Godz. 12.30 - poszukiwania trwają. Jak na razie udało się odnaleźć jedynie łódź. W jej sąsiedztwie płetwonurkowie szukają ciała topielca. Akcję utrudnia bardzo słaba widoczność (do 30 cm).

  Godz. 18.00 - akcję przerwano do jutra. Z jeziora wydobyta została tylko łódź i silnik. Topielca nie udało się odnaleźć.

  W akcji brało udział także trzech strażaków z PSP Gryfino oraz policjanci z Chojny.

  Akcja na jeziorze Narost - dzień drugi

  Dnia 2 kwietnia ponownie strażacy-ratownicy z OSP "Raffer" wyruszyli na poszukiwania topielca na jeziorze Narost.

  W akcji biorą udział: Żurek, Molu, Fafik, Zyzio, Ziemniak, Juras i Krawaciarz.

  Godz. 16.00 - poszukiwania trwają. Mimo zaangażowania znacznych sił - bez efektów. Przy niskiej widoczności w wodzie i dużym zamuleniu dna praca ratowników jest mocno utrudniona i wyczerpująca. Wydobyto drobne przedmioty, które wypadły z tonącej łodzi. W akcji biorą udział strażacy z Myśliborza i wędkarze.

  Godz. 17.30 - ze względu na zmęczenie ratowników akcję przerwano do jutra.

  Akcja na jeziorze Narost - dzień trzeci  zdjęcia

  Dnia 3 kwietnia o 15:00 strażacy-ratownicy z OSP "Raffer" ponownie ruszyli do akcji poszukiwawczej. Udział biorą: Żurek, Mordziaty, Fafik, Zyzio, Ziemniak, Krawaciarz, Gregor i Juras.
  Akcję zakończono około godz. 20.00 - bez efektu.

  Epilog. Topielca znaleziono na następny dzień w innym miejscu.

  Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

  Dnia 9 kwietnia, w lany poniedziałek Żurek, Artur i Bryś udali się do wody na Czarnogłowach, akcję nurkową zabezpieczał z brzegu Juras. Woda kiepska - ze dwa metry widoczności, pogoda też kiepska. Ale tradycji stało się zadość. Zmoczyliśmy się.

  Stan podwyższonej gotowości

  Dnia 13 kwietnia OSP "Raffer" został wezwany do zabezpieczenia akcji poszukiwawczej, która będzie prowadzona przez policję w poniedziałek (16 kwietnia) w Czelinie (poszukiwania człowieka, który zaginął 7 marca br.).
  W akcji wezmą udział: Żurek, Bryś, Fafik i Molu.
  Akcję w razie potrzeby wesprą Krawaciarz, Tytus i Juras.

  Certyfikaty ratownika medycznego OSP  zdjęcia

  Po egzaminie

  Dnia 14 kwietnia wszyscy uczestnicy kursu pierwszej pomocy z OSP "Raffer" zdali egzamin i uzyskali certyfikat ratownika medycznego OSP. Dzięki temu mogą oni udzielać poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej przed dotarciem na miejsce zdarzenia zawodowych ratowników medycznych.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  15 kwietnia ekipa z OSP "Raffer" wypoczywała nad jeziorem Ińsko. Nurkowali: Żurek, Bryś, Baja, Molu, Gregor i Didik z "Bobrów". Na brzegu czekali Asia, Irmina i Rafał. Potem był grill.

  Odwołano stan gotowości

  16 kwietnia odwołano podwyższony stan gotowości w OSP "Raffer", ponieważ policyjny pies poszukiwawczy nie podjął tropu w Czelinie. Policja przeszukała 10 kilometrów rzeki a pies ani szczeknął.

  Zakończenie kursu motorowodnego  zdjęcia

  Dnia 20 kwietnia odbył się egzamin praktyczny a 21 kwietnia teoretyczny kończący kurs na sternika motorowodnego. Z OSP Raffer certyfikat uzyskali: Fafik, Juras, Marcel i Michał.

  Impreza z okazji 19 Michała i 18 Kamila  zdjęcia

  Wieczorem 21 kwietnia świętowaliśmy w klubie 19 Michała i 18 Kamila a i imieniny Brysia. Była beczka piwa, torty, grill i tańce.

  Sprzątanie Morynia  zdjęcia

  Dnia 22 kwietnia na zaproszenie Jurka Mika udaliśmy się na sprzątanie jeziora Morzycko w Moryniu. Nurkowali Juras, Ela, Marcel. Zabezpieczali z brzegu Basia, Efendi, Bryś i Marta.

  Efendi ma 40 lat  zdjęcia

  Dnia 27 kwietnia w ramach czterdziestki Efendiego odbyło się świętowanie w klubie. Wspaniałe sałatki, grill i beczka piwa.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  Dnia 29 kwietnia Marcel, Ela, Basia, Baja, Juras, Kornik, Ania i Sokół wybrali się na jezioro Ińsko. Baja i Ela wykonały nurkowania w ramach kursu SS1.

  MAJ 2007 r.

  Ćwiczenia z łodzią

  Dnia 1 maja na Odrze w Gryfinie odbyły się ćwiczenia w manewrowaniu łodzią. Doskonalono umiejętności podchodzenia do koła ratunkowego, dobijania do brzegu, cumowania, a także wodowania i wyciągania łodzi. Sternicy przećwiczyli zasady współpracy z pozostałymi członkami załogi.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  Dnia 3 maja na Ińsku Baja i Ela robiły dalsza część kursu SS1 a Juras P2. Kurs prowadził Rafał. Pogoda, woda i nastroje były znakomite.

  Świętego Floriana 2007  zdjęcia

  Po egzaminie

  W dzień świętego Floriana (4 maja) odbyło się uroczyste otwarcie nowej remizy w Radziszewie. Delegacja z OSP Raffer brała udział w uroczystościach. Nasza koleżanka Asia odczytała kolegom wiersz okolicznościowy, a my wręczyliśmy "gasnicę zawierająca środek gaśniczy C2H5OH" Przy okazji podziękowaliśmy sponsorom za pomoc w zakupie łodzi hybrydowej. Po mszy i uroczystym apelu było piwo i grill.

  Ćwiczenia na Odrze

  Dnia 5 maja zwodowaliśmy łódź hybrydową w Gryfinie. Następnie stermotorzyści doskonalili umiejętności sterowania łodzią. Podejmowano z wody wyrzucone koło ratunkowe, ćwiczono dobijanie do brzegu.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  Dnia 6 maja odbyły się ćwiczenia OSP "Raffer" na Ińsku. Zwodowaliśmy RIBa, znaleźliśmy 40m postawilismy tam line opustową z boją. Następnie nurkowaliśmy. Nurkowali: Żurek, Ela, Baja, Bryś, Marcel, Kaśka, Beata, Sokół, Fafik, Zyzio, Pączek, Rafał. Z łodzi zabezpieczał płetwonurków Michał. Nad jeziorem spotkaliśmy kolegów z "Bobrów": Ziemka z synem i Didika z żoną i dziećmi. Płetwowano też dwóch płetwonurków, którzy zaliczyli pierwszy raz 40m głębokości.

  Spotkania ekologiczne  zdjęcia

  Dnia 2007-05-12 na zaproszenie Maresów udaliśmy się na sprzątanie jeziora Kwiecko k. Żydowa. Były reprezentowane trzy współpracujace kluby Raffer, Mares i Tryton. Nurkowali: Żurek, Krawaciarz, Baja, Molu, Asia i Bryś. Po nurkowaniu odbyło się ognisko i długie rozmowy z Maresami i strażakami z OSP Żydowo.

  Ćwiczenia na Odrze w Gryfinie

  Dnia 2007-05-13, po południu w niedzielę odbyły się ćwiczenia w manewrowaniu RIBem (rigid-inflatable boat). Doskonalono umięjętności sterników i współpracę załogi łodzi.

  Nurkowanie na Zielonym

  W sobotę 19 maja, Molu, Marcel, Borys i Aśka nurkowali na jeziorze Zielonym, w lasach niedaleko Swobnicy. Z brzegu zabezpieczał akcję Paweł.

  Nurkowanie na Ińsku.

  Regularnie jak co niedzielę, 20 maja odbyło się nurkowanie Raffera, tym razem na Ińsku. Nurkowali: Żurek, Baja, Rafał, Cudo, Paweł, Ela, Jarecki i Juras. Na brzegu był Efendi. Pogoda była wspaniała, nurkowania świetne.

  Nurkowanie na Miedwiu  zdjęcia

  27 maja ekipa z OSP Raffer nurkowała na wraku na Miedwiu. Pod wodą byli: Żurek, Baja, Ela, Marek, Zyzio, Kornik, Jarecki, Blacha. Łodzią dowodził Marcel. Zabezpieczenie brzegowe Fafik, Pierzasta, Molu, Borys, Harry i Radziu. Osiągnięto głębokość 42 m. Widocznośc powyżej 20 m słaba, poniżej dobra.

  Święto Straży Pożarnej

  31 maja Zarząd OSP Raffer uczestniczył w powiatowych obchodach święta strażaka. Na uroczystym apelu w PSP Gryfino odbyło się zdanie służby odchodzącego na emeryturę komendanta powiatowego Bronisława Tessara. Nowym komendantem powiatowym został Jacek Ruciński. Po części oficjalnej odbyła się impreza strażacka na polanie na stadionie.

  CZERWIEC 2007 r.

  Nurkowanie na Werbellin See  zdjęcia

  ryba

  3 czerwca udaliśmy się na jezioro Werbellin See. Nurkowali: Żurek, Bryś, Juras, Rafał, Daro, Borys, Jarecki, Paweł. Ponadto był Didik z Bobrów i chłopaki z Polic. Część była na wraku barki (rufa na 37 m), część pływała płycej. Woda niezła, pogoda pochmurna - czyli OK.

  Nurkowanie klubowe na Czarnogłowach  zdjęcia

  7 czerwca w słoneczny dzień pojechaliśmy dużą ekipą na jezioro Czarnogłowy. Woda miała niezłą widoczność. Nurkowali: Żurek, Yogi, Marcel, Kaśka, Bacha, Ela, Michał, Beata, Bryś, Artur, Juras, Fafik, Molu, Asia, Kornik, Marek, Borys. Na brzegu było drugie tyle ekipy. Był też grill.

  Nurkowanie na Steklnie

  Dnia 8 czerwca Bacha i Ela nurkowały na jeziorze w Steklnie. Widoczność określiły jako kiepską.

  Ćwiczenia nurkowe w Moryniu  zdjęcia

  Dnia 9 czerwca na jeziorze Morzycko w Moryniu odbyły się ćwiczenia OSP Raffer. Zajęcia polegały na rozpoznaniu akwenu i znalezieniu odpowiedniego miejsca, przygotowaniu stanowiska do głębokiego nurkowania, nurkowaniu i likwidacji stanowiska. W ćwiczeniach udział brali: Borys, Basia, Ania, Asia, Molu, Michał, Kornik, Kryspin, Marek. Nurkowali: Żurek, Juras, Bryś.

  Nurkowanie na Ińsku

  10 czerwca ekipa z OSP Raffer wykonała nurkowania na jezaiorze Ińsko. Nurkowali: Ela, Bacha, Żurek, Juras, Jarecki, Sokół, Kornik, Marek, Borys, Fafik i Pierzasta.

  Ruszyła akcja Bezpieczna Gmina  zdjęcia

  Po pogadance w szkole

  Dnia 14 czewca w ramach akcji Bezpieczna Gmina OSP Raffer razem ze Strażą Miejską prowadzi cykl pogadanek w szkołach dla dzieci, ucząc zachowania nad wodą latem. Pokazywany jest sprzęt nurkowy. Dzisiaj w akcji udział biorą Asia, Basia i Michał razem z Alą ze Straży Miejskiej. Odwiedzili oni szkoły w Chwarstnicy, Gardnie i Żabnicy.

  Pobierowo - Rewal  zdjęcia

  Od dnia 16 czerwca OSP Raffer odbywa ćwiczenia nad morzem. Niestety dzisiaj ze względu na gniew Neptuna i stan morza 4 okazaliśmy Neptunowi szacunek i nie zwodowaliśmy łodzi. Może Neptun będzie łaskawszy jutro. Pod wieczór nieco się uspokoiło. Mgła odeszła i wyszło słońce. My odpoczywamy.

  Pobierowo - Rewal dzień 2  zdjęcia

  Pobierowo

  17 czerwca Neptun okazał się bardziej łaskawy. Uraczył nas szybkimi zmianami pogody. Od słońca do burzy z gradem. Ćwiczenia były udane. Pływanie RIBem na fali. Pokonywanie fali przyboju. Nurkowanie w morzu. Wodowanie łodzi na piaszczystej plaży.

  Dalsza część akcji Bezpieczna Gmina

  Dnia 18 czerwca OSP Raffer razem ze Strażą Miejska i Policją kontynuował cykl pogadanek w szkołach. Do akcji ruszyli Bacha i Michał.

  Dalej akcja Bezpieczna Gmina

  Dnia 20 czerwca zakończyliśmy cykl pogadanek w gryfińskich szkołach. W dniu dzisiejszym, razem ze Strażą Miejską i Policją udział brali: Bacha, Asia, Kaśka, Michał i Bryś.

  Pogadanka w Kunowie  zdjęcia

  Dnia 22 czerwca na prośbę policji z Bani, OSP Raffer udał się z wykładem o bezpieczeństwie nad wodą do Kunowa. Udział brali: Kaśka, Marcel, Michał i Bryś.

  Jarmark w Widuchowej  zdjęcia

  Na zaproszenie władz gminy Widuchowa, 23 czerwca OSP Raffer przebywał na festynie na centralnym placu Widuchowej. Pokazaliśmy sprzęt, braliśmy udział w konkursach. Zrobiliśmy mały pokaz na wodzie, polegajacy na wyciąganiu topiącej się (pozornie) osoby i demonstracji możliwości łodzi. Było piwo, szaszłyli, muzyka i oficjalna kolacja z władzami. W sumie bardzo sympatycznie.

  Odpoczynek nad jeziorem Jeleńskim  zdjęcia

  W słoneczną pogodę 24 czerwca, ekipa z klubu Raffer odpoczywała nad jeziorem Jeleńskim. Woda była taka sobie, ale i tak niektórzy weszli do wody na nurka. Nurkowali: Rafał, Kornik, Marek, Juras, Fafik, Zyzio, Bryś, Michał, Marta i Ela.

  Impreza w klubie  zdjęcia

  Z okazji przyjęcia do OSP Raffer 60 członka, imienin Piotra i Pawła (29 czerwca) oraz po prostu z chęci spotkania i początku wakacji, odbyła się w klubie impreza. Sponsorem był nowy kolega. Były tańce i grill. Zabawa trwała do białego rana.

  LIPIEC 2007 r.

  Ćwiczenia na jeziorze Wełtyńskim  zdjęcia

  Dnia 1 lipca ekipa z OSP Raffer udała się na jezioro Wełtyńskie w celu przeprowadzenia ćwiczeń oraz oczyszczenia plaży przy wyspie. Poszukiwano zatopionego sprzętu wędkarskiego i dokumentów (Ela i Paweł zarobili litra). Płetwonurkowie wyciągneli trochę śmieci z dna, sprawdzili plażę pod wodą. Ponadto ćwiczono skoki z łodzi oraz podejmowanie człowieka z wody na łódź. W przerwach była siatkówka i grill. Dwie łodzi, duża ilośc członków klubu. Było bardzo miło mimo niesprzyjającej pogody.

  Nurkowanie na Werbellin See  zdjęcia

  Dnia 8 lipca, ekipa z OSP Raffer udała sie na nurkowanie do Niemiec na jezioro Werbellin See. Nurkowali Bryś, Juras, Bacha, Żurek, Molu, Aśka, Borys, Robert, Artur. Nad jeziorem spotkaliśmy Dzidka z jego zespołem. Nurkowaliśmy na wraku na 37 metrach (Bryś, Juras, Żurek i Bacha), a reszta na zboczu do głębokości ok 25 m.

  Zmiana godzin basenów

  Ponieważ w OSP Raffer wzrosła ilość członków, pojawiła się konieczność renegocjacji umowy z Centrum Wodnym Laguna. 10 lipca udało się uzgodnić wejście do 40 osób jednorazowo ale kosztem przesunięcia spotkania na basenie z 20:00 na 21:00. Ćwiczenia basenowe nadal będą trwać 2 godziny.

  Nowy sprzęt

  Dnia 12 lipca OSP Raffer został wyposażony przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino w dwa radiotelefony nasobne marki Motorola GP 360, typ PW302F na pasmo 136-174 MHz. Tym samym posiadamy nasze pierwsze środki łączności. W związku z powyższym wzrosły możliwości ratownicze naszej OSP.
  W tym samym dzniu odbyły się rozmowy ze Starostą Powiatowym na temat przyszłości OSP Raffer. Starosta obiecał nam, że w najbliższym czasie przekarze naszej OSP samochód marki Lublin 3. Auto ma 6 lat, sześcioosobową kabinę i przedział ładunkowy z tyłu. Po adaptacji będzie mógł służyć jako lekki pojazd rozpoznawczo-ratowniczy.

  Festyny w Lubiczu i Daleszewie  zdjęcia

  14 lipca OSP Raffer uczestniczył w dwóch festynach. W Lubiczu podczas Festynu Osób Niepełnosprawnych zwodowano dwie łodzie i przewożono dzieci oraz osoby niepełnosprawne po tamtejszym jeziorku - co było niemałą atrakcją. Oczywiście był pokaz sprzętu nurkowego. Następnie ekipa Raffera odwiedziła jeszcze festyn w Daleszewie - Dni Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy gdzie demonstrowaliśmy sprzęt nurkowy.

  Akcja poszukiwawcza na Jeziorze Golenickim  zdjęcia

  15 lipca OSP "Raffer" został wezwany do wsparcia poszukiwań dwóch osób, które wczoraj zaginęły na Jeziorze Golenickim (Dobropolskim-źródła różnie podają). Akcję miała prowadzić JRG3 ze Szczecina. Żurek, Molu, Bryś i Paweł mieli ich wspierać. Ekipa wyruszyła z Gryfina o 8:30 Na miejscu nad jeziorem dołączył Marcin. Ze względu na brak dojazdu do wody łodź zwodowano niosąc ją na rękach przy pomocy kolegów z OSP Trzcińsko.

  Ze względu na ogromny obszar dowodzący akcją Komendant Powiatowy zmienił postawione zadanie i podzielił akwen na obszary, w jednym poszukiwania prowadzili nurkowie z JRG3 a w drugim z OSP "Raffer". O godz. 11 poszukiwania ropoczęły po dwie pary płetwonurków z JRG3 Szczecin i OSP "Raffer". Akcję nurkową przerwano około godz. 14 ze względu na mało precyzyjne dane o miejscu zdarzenia (duży akwen wodny - praktycznie cały do przeszukania) i słabą widoczność. Poszukiwania z łodzi kontynuuje OSP Trzcińsko. Jeszcze około godziny zajęło zwinięcie sprzętu i wyciagnięcie łodzi z wody - w Golenicach. Powrót zgłoszono dyżurnemu PSK o 15:47.

  Druhowie z OSP Trzcińsko następnego dnia znaleźli obu topielców, których prąd wody spowodowany przepływającymi łodziami wyrzucił na brzeg ok 200 metrów od miejsca wczorajszych poszukiwań.

  Szkolenia na jeziorze Ińsko  zdjęcia

  Ekipa na Ińsku

  Od 15 lipca rozpoczęły sie obozy szkoleniowe na jeziorze Ińsko. Biorą w nich udział również członkowie OSP JRW GKP "Raffer". W pierwszej kolejności odbywa się kurs na płetwonurka P2 CMAS. Instruktorami są: Rafał Sławiński, Adam Hoppe i Kuba Chuta, którzy prowadzą tam szkolenie dla Akademi Morskiej.
  Pierwszy dzień szkolenia był powodem do nurkowania na Ińsku. Klubowicze nie biorący udziału w szkoleniu przybyli w dwóch grupach - od rana jedna grupa a ekipa ratowników wracajacych z Dobropola przybyła pod wieczór.

  Pierwsze szkolenia zakończone  zdjęcia

  Dnia 21 lipca zakończyła się pierwsza tura kursu płetwonurka P1 i P2, a także SS1. Spośród członków "Raffera", siedem osób uzyskało pierwsze certyfikty nurkowe, cztery osoby podniosły swoje kwalifikacje.

  Rozpoczęcie kolejnego turnusu szkoleniowego na Ińsku

  w Niedzielę 22 lipca rozpoczął się następny turnus kursu na stopień P1 CMAS. Kurs odbywa się nadal na jeziorze Ińsko.

  Trening przed zawodami Smoczych Łodzi  zdjęcia

  27 lipca odbył się trening przed zawodami Smoczych Łodzi. OSP Raffer zabezpieczał zawodników. Zwodowaliśmy jedną łódź. Udział w zabezpieczeniu brali: Katharzis, Marcel, Michał i Harry.

  Otwarcie Dni Morynia  zdjęcia

  Wieczorem 27 lipca na zaproszenie burmistrza Morynia przedstawiciele zarządu OSP Raffer przebywali na uroczystościach otwarcia 11 Jarmarku z okazji Dni Morynia. Były przemówienia i uroczysta kolacja z przedstawicielami władz.

  Zabezpieczenie Zawodów Smoczych Łodzi  zdjęcia

  Dnia 28 lipca w trakcie zawodów Smoczych Łodzi w Gryfinie OSP Raffer otrzymał zadanie zabezpieczenia imprezuy od strony wody. W zabezpieczaniu wyścigów brała udział łódź policyjna, łódź Straży Granicznej, łódź PSP gryfino oraz dwie aluminiowe łodzie obsadzone przez OSP Raffer. Jedna z łodzi była nasza a druga pozyczona od strażaków. Impreza przebiegła bez wypadku. OSP Raffer pomagał także w ustawianiu i zdejmowaniu boi wyznaczajacych tory. Udział brali: Bryś, Michał, Katharzis, Marcel, Tytus, Prezes i Fafik.

  Pokazy ratownictwa na Dniach Morynia  zdjęcia

  Pokaz

  28 lipca OSP Raffer wykonał na jeziorze Morzycko pokazy ratownictwa w trakcie Jarmarku z okazji Dni Morynia. Potem zorganizowaliśmy stoisko na rynku i uczestniczylismy w festynie. Z OSP Raffer udział brali: Żurek, Ela, Kornik, Borys, Aneczka, Asia, Molu, Marek

  Zakonczenie szkolenia i rozpoczęcie nowego

  28 lipca w weekend zakończyło się szkolenie na płetwonurka P1 CMAS na Ińsku i rozpoczeło następne. Płetwonurkom z OSP Raffer którzy uzyskali certyfikat - gratulujemy.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  29 lipca jak co niedzielę klubowicze z OSP Raffer nurkowali. Tym tazem znów na Ińsku. Właśnie rozpoczyna się tu trzeci turnus szkoleń. Dzisiaj nurkowali Żurek, Bacha, Robert, Ela i Rafał. Na brzegu byli Marta i Aneczka.

  Smutne wydarzenie

  29 lipca po długiej chorobie zmarł nasz kolega płetwonurek Robert Przewoźny. Robert był jednym z naszych członków założycieli. Choroba nie pozwoliła mu aktywnie uczestniczyć w pracach klubu.

  SIERPIEŃ 2007 r.

  Pogrzeb Roberta

  Dzisiaj 1 sierpnia odbył sie pogrzeb naszego kolegi Roberta. Był jednym z naszych członków założycieli. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

  Zebranie Klubu

  1 sierpnia jak co pierwszą roboczą środę miesiąca odbyło się zebranie członków OSP Raffer. Ustalono plan działań na najbliższe dni. Dyskutowano o zakupie klubowych czapek i polarów.

  Zakończenie cyklu szkoleń.

  Dnia 4 sierpnia na Ińsku zakończył się trzeci turnus szkoleń P1 i PN1. Nowym płetwonurkom gratulujemy uzyskania certyfikatów.

  Nurkowanie na jeziorze Strzeszowskim  zdjęcia

  11 sierpnia byliśmy nurkować nad jeziorem Strzeszowskim. Odkrywaliśmy nowe miejsca nurkowe, ale w sumie nic ciekawego. Jakbyśmy nie sprawdzili to bysmy nie wiedzieli. Nurkowali: Paweł, Marta, Mateusz, Kornik, Mariusz z Paprotką:) Na brzegu stali Molu, Ela i Ania. Poza tym spotkaliśmy tam kolonie z Gryfina i okolic dla której urządziliśmy przy okazji pogadankę i pokaz sprzętu :)

  Juras i Gosia świętują  zdjęcia

  Wieczorem 11 sierpnia klubowicze świętowali pierwsza rocznice ślubu Jurasa i Gosi.

  Nurkowanie na jeziorze Jeleńskim

  12 sierpnia ekipa z OSP Raffer nurkowała na jeziorze Jeleńskim. Nie doszło do skutku planowane nurkowanie w Morzycku. Na szczęście woda była super.

  Obóz OSP w Bysławiu  zdjęcia

  13 sierpnia zakończył się obóz szkoleniowy OSP w Bysławiu organizowany przez ZG ZOSP RP i prowadzony przez kolegów z OSP ORW KP Mares z Koszalina. Przedstawiciele OSP Raffer uczestniczyli w tym obozie, pomagali organizować "chrzest" (gdzie prezes Raffera pełnił funkcję Neptuna).

  Nurkowanie na Werbellin See

  W niedzielę 15 sierpnia Żurek, Bryś, Fafik i Kornik nurkowali na Werbellin See. Penetrowano barkę na 37 metrach. Asekurację z brzegu prowadził Michał.

  Pokazy w Lipianach  zdjęcia

  Część oficjalna

  W sobotę 18 sierpnia, na jeziorze w Lipianach odbyły się pokazy ratownictwa na wodzie. Pokazy odbyły się w czasie imprezy na plaży miejskiej. W trakcie której wręczono koledze Maćkowi Pietruczukowi wyrazy uznania za uratowanie życia człowieka. Przy okazji nurkowano na jeziorze Wądół. Było pół prosiaka, węgorze od rybaków i dyskoteka. Do domu wracaliśmy 19 wieczorem. W akcji brali udział: ciocia Ela, Patyczak, Efendi, Mares, Borys, Marcel, Aneczka, Kornik, Bryś, Michał, Sokół, Paweł, Bacha, Prezes, Asia, Molu, Grzesiu i Juras.

  Nurkowanie na Wełtyniu i Binowie  zdjęcia

  Dnia 22 sierpnia Bryś z Fruzią postanowili odwiedzić Wełtyń. Woda była nieciekawa ale ciepła 21 stopni. Następnego dnia (23 sierpnia) Fruzia poszukiwała piłek golfowych na Binowie. Asystował Bryś.

  Sprzątanie stawu w Łukowicach  zdjęcia

  Ekipa z OSP Raffer sprzątała 25 sierpnia staw w Łukowicach za Chojną. Nurkowali Bacha, Żurek, Patyczak, Ciocia Ela, Fafik, Zyzio, Marek, Sokół. Wyciągnięto trochę śmieci. Właściciel przygotował grilla i piwo. Było bardzo sympatycznie.

  Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

  W piękny dzień 26 sierpnia odbyło się klubowe nurkowanie na Czarnogłowach. Zwodowano łódź. Rafał zrobił odprawę przed nurem. Byli też koledzy z Bobrów.

  Samochód dla OSP Raffer  zdjęcia

  Lublin 3

  27 sierpnia odebraliśmy samochód Lublin 3 2,9 T od Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Samochód ma sześć lat, 120tys przebiegu. Jest to sześcioosobowe kombi zarejestrowane jako samochód ciężarowy. Silnik wysokoprężny Andoria 2,4l . Samochód został powierzony Jednostce OSP dzięki uprzejmości władz powiatu gryfińskiego. Po przemalowaniu i odpowiednim wyposażeniu będzie służył jako Lekki Samochód Rozpoznawczo-Ratowniczy. Władzom powiatowym dziękujemy.

  Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

  29 sierpnia Bryś, Paweł i Patyczak wybrali się na Czarnogłowy. Asekurował z brzegu Michał. Woda była świetna - dobra widoczność. Była to też inauguracja nurkowa naszego nowego auta - też super.

  Prace dla gminy

  31 sierpnia, na prośbę Urzędu Gminy, samochodem OSP Raffer został przewieziony sprzęt ratowniczy i łódka WOPR, z plaży miejskiej do miejsca magazynowania.

  Impreza z okazji zakończenia wakacji

  1 września odbyło sie spotkanie w klubie. Zabawa trwała do 3:00. Rozmawialiśmy między innymi o przyszłości naszej jednostki.

  WRZESIEŃ 2007

  Czyszczenie samochodu  zdjęcia

  7 września ekipa z Raffera zajęła się obdzieraniem auta z napisów. Przy okazji umyliśmy nasze łodzie. Potem był grill i życzenia urodzinowe dla Borysa.

  Nurkowanie na Miedwiu  zdjęcia

  Żurek, Bryś, Kornik i Rafał wybrali się 8 września, na nurkowanie na Miedwiu. Była czterdziestka i kosze ssawne. Z brzegu asekurowali; Paweł, Aneczka i Bacha. Łodzią powoził Michał. Wracając zjedliśmy ciepłą grochówkę na dożynkach w Starym Czarnowie.

  Nur na Werbellin See

  Dzisiaj (9 września) nurkowaliśmy na Werbellin See. Nurkowali Żurek, Bryś i Kornik. Woda była nieciekawa. Widocznośc nie najlepsza. Nur mimo wszystko udany.

  Akcja po drodze

  15 września wybraliśmy się na sprzątanie jeziora w Moryniu. Niestety nie dojechaliśmy do celu. Ostatni z naszych samochodów wpadł w poślizg i uderzył w auto jadące z naprzeciwka. Na szczęście wszyscy wyszli z tego bez poważnych obrażeń. Pomagaliśmy strażakom z OSP Krzywin którzy przybyli na wezwanie, w zabezpieczeniu miejsca wypadku. Pomocy medycznej nie trzeba było udzielać. Jedna koleżanka pozostała w szpitalu na obserwacji.

  Akcja zabezpieczenia zawodów Smoczych Łodzi  zdjęcia

  22 wrzesnia OSP Raffer wysłał dwa samochody z łodziami z zadaniem, jakim było zabezpieczenie zawodów Smoczych Łodzi na jeziorze Głębokim w Szczecinie. Stawialiśmy boje, zabezpieczaliśmy zawodników. Akcja trwała od 7 rano do 19. W akcji brali udział Żurek, Mezzo, Bryś i Grzesiu. Organizatorzy wręczyli nam na koniec pamiatkową statuetkę (poza zwrotem kosztów).

  Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

  Żurek, Bryś, Artur, Kryspin i Krzysztof nurkowali na Czarnogłowach w niedzielę 23 wrzesnia. Byli z nami jeszcze Michał i Basia z dziewczynami. Pogoda była piękna. Nad jeziorem spotkaliśmy chłopaków z Polic Czarodzieja, Krzyśka i Ryśka. Po drodze mieliśmy małą awarię auta, -przetarł się wąż przy chłodnicy.

  Grzybobranie  zdjęcia

  Członkowie OSP Raffer byli 29 wrzesnia na grzybach. Grzybów nie było za wiele, pogoda była deszczowa ale i tak powietrze leśne wpłynęło na poprawę humorów.

  Grillowanie w klubie  zdjęcia

  Tego samego dnia wieczorem odbyła się impreza w klubie. Była karkówka i kiełbasa z grilla, tańce i długie rozmowy. Niektórzy balowali do rana.

  PAŹDZIERNIK 2007

  Zebranie klubowe  zdjęcia

  Dnia 12 października, wyjątkowo w piątek, odbyło się nadzwyczajne zabranie członków klubu Raffer. Omówiono palące problemy, wręczono certyfikaty zdobyte na letnich szkoleniach. Instruktorzy wręczyli klubowi książkę Medycyna nurkowa z własnoręczna dedykacja autora. Na końcu odbyło sie tradycyjne płetwowanie.

  Nurkowanie na Czarnogłowach II  zdjęcia

  14 wrzesnia w piękny, słoneczny dzień Żurek, Rafał, Fafik, Kornik i Borys nurkowali na Czarnogłowach II. Nurkowali z nimi także chłopaki z Bobrów, Sławek, Krzysiek, Rysiek i Czarodziej.

  Nurkowanie w Łagowie.  zdjęcia

  21 września Żurek, Rafał i Darek oraz trzech kolegów z Polic nurkowali w Łagowie niedaleko ośrodka Kormoran. Woda niezła 10m widoczności.

  LISTOPAD 2007

  Ćwiczenia w Łagowie  zdjęcia

  4 listopada odbyły się ćwiczenia w głębokim nurkowaniu na jeziorze Trześniowskim w Łagowie. Zajęcia prowadził instruktorzy Kuba Chuta (z Akademi Morskiej) Sławek Siciński (LOK Bobry) i Rafał Sławiński (OSP Raffer). Udział brali: Żurek, Fafik, Zyzio, Rafał, Darek, Kornik, Paweł. Ponadto ekipa kolegów ze Szczecina i Polic. Widoczność w wodzie dobra. Użyto samochodu Lublin i łodzi aluminiowej.

  Zebranie w klubie

  Wieczorem 16 listopada w klubie omawiano: organizację Wigilli gminnych OSP, planowane zakupy sprzetu oraz możliwości utworzenia Młodzierzowej drużyny Pożarniczej.

  Ćwiczenia OSP Mares, Tryton i Raffer na Czarnogłowach  zdjęcia

  W sobotę 17 listopada odbyło się nurkowanie na Czarnogłowach. Razem z nami nurkowały ekipy z OSP MARES, OSP TRYTON i strażacy PSP z Koszalina. Z naszej jednostki był Żurek, Bryś, Dzik i Michał. Woda był a niezła, chociaż zimna.

  Ćwiczenia na sali gimnastycznej  zdjęcia

  Wieczorem 17 listopada na wynajętej sali gimnastycznej w gimnazjum, 11 członków OSP Raffer grało w piłke siatkową. Ma to być pierwsze z cyklicznych spotkań majacych na celu utrzymanie wysokiej kondycji fizycznej ratowników.

  Nurkowanie na Jeziorze Szmaragdowym  zdjęcia

  Nurkowie

  18 listopada około godziny 14 Bacha, Ela, Żurek i Bryś wyruszyli na nurkowanie w Jeziorze Szmaragdowym. Z brzegu akcję zabezpieczali Molu, Borys i Michał. Woda była nad podziw przeźroczysta.

  Rekonesans w Dołgich - planowana akcja.  zdjęcia

  Rano 21 listopada wraz z prezesem Zarzadu Miejsko-Gminnego Zenkiem Trzepaczem, Bryś i Żurek udali się na rekonesans do Dołgich. Jest tam zakopany zbiornik przeciwpożarowy, który należy zrewidować od środka. Po częściowym odkopaniu włazu określono zakres koniecznych prac. Akcja przewidywana jest na sobotę.

  Ćwiczenia w Dołgich  zdjęcia

  W sobotę 24 listopada OSP Chwarstnica wraz z OSP Raffer odbyły ćwiczenia w miejscowości Dołgie. Odkopano właz zbiornika przeciwpożarowego odkręcono pokrywę i skontrolowano poziom wody oraz stan rurociągów. Ponieważ wszystko było w porządku nie było potrzeby wchodzenia do wnetrza pełnego wody zbiornika. Z OSP „Raffer” akcji brali udział: Bryś, Żurek, Borys i Michał. Ćwiczenia odbyły się w obecności prezesa zarządu miejsko-gminnego i sekretarza.

  GRUDZIEŃ 2007

  Nurkowanie na Werbellin See  zdjęcia

  2 grudnia Żurek, Bryś, Artur i Rafał udali sie na wrak barki na Werbellin See. Pogoda była kiepska -deszcz. Widocznośc w wodzie bardzo różna- prąd nanosił całe chmury mułu. Ale nurkowanie było fajne.

  40 Żurka  zdjęcia

  Od piątku 14 grudnia do niedzieli 16, członkowie OSP Raffer świętowali 40-lecie urodzin Naczelnika - Żurka. Było piwo, żarcie i wódka. Impreza trwała 3 dni. Z tańcami i długimi rozmowami.

  Spotkanie opłatkowe OSP z gminy Gryfino  zdjęcia

  W piątek 21 grudnia wieczorem, w lokalu OSP Raffer, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe wszystkich OSP z gminy Gryfino. W spotkaniu poza strażakami z OSP brali udział także goście w osobach: Zastępcy Burmistrza Eugeniusza Kuduka, Komendanta Powiatowego PSP Jacka Rudzińskiego, Wiceprzewodniczących Rady Gminy Janusza Skrzypńskiego i Pawła Nikityńskiego, Koordynatora do spraw współpracy polsko-niemieckiej Janusza Ziele, prezesa PUK Rafała Muchy. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania Ewangelii przez prezesa OSP Raffer, Potem Basia grała na trabce a dziewczyny spiewały kolędy. Po krótkiej modlitwie nastapiło dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Potem nastąpił tradycyjny poczęstunek przygotowany przez Basię, Bachę, Aneczkę, Asię, Beatę, Elkę i Kaśkę. Goście byli zadowoleni z atmosfery spotkania i smaku potraw. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

  Ślub Andrzeja  zdjęcia

  29 grudnia OSP Raffer wystawił delegację do Radziszewa, by wspomóc duchowo kolegę, naczelnika OSP Radziszewo, który nie dość że się zenił to jeszcze chrzcił dziecko. Wszystkie OSP z gminy Gryfino dzielnie go w tym wspierały ...

  Sylwester w klubie  zdjęcia

  Nowy Rok powitano w lokalu GKP Raffer. Mimo niezorganizowanej imprezy, każdy coś przyniósł i odbył asie świetna zabawa do rana. Było dużo osób, jedzenia, picia, tańców, fajerwerków i ... :).

  STYCZEŃ 2008 r.

  Ćwiczenia z pierwszej pomocy

  Ćwiczenia z pierwszej pomocy. Strażacy przypomnieli sobie podstawowe zasady tlenoterapii 100% O2. Każdy mógł złożyć i przygotować do użycia zestaw tlenowy będący w dyspozycji OSP Raffer. Zajęcia prowadzone były w formie seminaryjnej a nad stroną merytoryczną czuwał nasz kolega, lekarz klubowy (certyfikat CMAS MD) Lech Sokołowski.

  Prace porządkowe  zdjęcia

  Dnia 5 stycznia członkowie OSP Raffer (Bryś, Borys i Żurek) wykonywali prace porządkowe. Umyto obie łodzie i wstawiono je do garażu. Uruchomiono alarm z powiadamianiem na SMS w gminnym magazynie przeciwpowodziowym, gdzie przechowywane są łodzie.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  Dnia 6 stycznia mimo mrozu Żurek, Ela i bryś udali się na Ińsko. Na miejscu byli Czarodziej z Krzysiem z Polic. Woda była nienajgorsza, lodu nie było. Popłynęłiśmy na 31 m i zawróciliśmy. Potem Było ognisko i kełbaski :).

  „Nurkowanie dla Wszystkich” w ramach WOŚP  zdjęcia

  Dnia 13 stycznia w czasie XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy OSP „Raffer” zorganizował akcję „Nurkowanie dla Wszystkich” na basenie CW Laguna w Gryfinie. Chętni mogli obejrzeć sprzęt nurkowy i spróbować swoich sił w nurkowaniu a nasi wolontariusze zbierali w tym czasie datki dla WOŚP.

  Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

  20 lutego Żurek, Fafik i Artur nurkowali na Czarnogłowach. z brzegu zabezpieczał nurkujących Bryś. Było zimno i paskudnie. Woda miała dobrą widoczność.

  Szkolenie z kierowania ruchem drogowym  zdjęcia

  26 stycznia w sobotę, w remizie OSP Radziszewo odbyło się skolenie organizowane przez KW policji i Straż Miejską dla OSP z gminy Gryfino. Uczestniczyło w nim 60 strażaków ochotników ze wszystkich jednostek w gminie. Z OSP Raffer uczestniczyli: Bacha, Ela, Asia, Katharzis, Marcel, Kornik, Molu, Fafik, Juras, Borys, Paweł, Michał i Bryś.

  LUTY 2008 r.

  Wykład Adama o nurkowaniu.

  Wieczorem 1 lutego, o 19 spotkaliśmy się w klubie, gdzie nasz kolega Adam opowiadał o nurkowaniu komercyjnym. Był film i zdjęcia. Mówiliśmy o nurkowaniach saturowanych, o poszukiwaniach podwodnych, sprzęcie i wielu innych aspektach. Było też ciasto Eli, babeczki z kremem Beaty, kawa, herbata i miła atmosfera.

  Prace przy przystosowaniu auta do zadań ratowniczych  zdjęcia

  W sobotę 2 lutego, rozpoczęto prace majace doprowadzić do przystosowania naszego auta do zadń ratowniczych. Na początek członkowie OSP matują lakier prze dpomalowaniem na przepisowy kolor czerwony (RAL 3000).

  Turniej w szkołach.  zdjęcia

  7 lutego, razem ze strażakami z PSP i pracownikami Urzędu Miasta członkowie OSP Raffer prowadzili szkolne eliminacje turnieju: \"Młodzież zapobiega pożarom\". Byliśmy w szkołach podstawowych 1, 2, 4 i gimnazjum.

  Nurkowanie na j.Czarnogłowy  zdjęcia

  W piękna pogodną niedzielę (10 lutego) ekipa z OSP Raffer nurkowała na jeziorze Czarnogłowy. Do wody weszli: Żurek, Bryś, Fafik, Kornik i Artur. Z brzegu asekurowali: Bacha i Zyzio. Spotkaliśmy na miejscu chłopaków z Polic; Krzyśka i Ryśka.

  Modernizacja alarmu

  13 lutego zmodernizowano alarm w lokalu klubowym.

  Zabezpieczenie V Międzynarodowego Zlotu Morsów  zdjęcia

  Nurkowie

  Na zaproszenie OSP Mares, 9 rtowników z Raffera wyruszyło do Mielna pomóc Maresom w zabezpieczeniu imprezy Morsów 17 lutego 2008 r. Do wody weszło 827 kąpiących się. Akcję zabezpieczało 53 płetwonurków z OSP Mares z Koszalina, OSP Tryton z Kołobrzegu i OSP Raffer. Z OSP Raffer udział brali (w wodzie): Bacha, Ela, Żurek, Molu, Fafik, Grzesiu, Borys, Krawaciarz i Bryś. Na brzegu : Michał.

  MARZEC 2008 r.

  Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

  Żurek, Fafik i Artur nurkowali 2 marca na jeziorze Czarnogłowy.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  Podczas niezłej pogody 9 marca, Żurek, Bryś, Artur i Rafał wybrali się na nura na Ińsko. Woda była zimna (3 stopnie), widoczność nie najlepsza.

  Nurkowanie na Hellena See  zdjęcia

  16 marca razem z Czarodziejem z Bobrów udaliśmy się na Hellena See. Byli tam „Maresy” i „Tryton”. Żurek pokazał Filipowi studnię. Pogoda była nieciekawa. Woda taka sobie.

  Walne Zebranie OSP Raffer  zdjęcia

  W sobotę 29 marca odbyło się Walne Zebranie Członków OSP „Raffer”. Odczytano list pochwalny prezesa jednostki, w którym wyróżnił on Rafała Staszaka i Piotra Żurowskiego. Następne odczytano rozkaz naczelnika wyróżniający następujące osoby: Pawła Anklewicza, Marcelego Batora, Elżbietę Bernacką, Barbarę Borys, Mateusza Borysa, Wilhelma Brzozowskiego, Maćka Hełminiaka, Michała Kasickiego, Roberta Kidę, Grzegorza Lacka, Joannę Molską, Tomasza Molskiego, Annę Ptasznik, Annę Staszak, Jerzego Szałeckiego, Katarzynę Szymańską i Barbarę Żurowską.

  Ponadto podczas zebrania wprowadzono zmiany do statutu umożliwiające m.in. powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na jej opiekuna wyznaczono Basię Żurowską. Ustanowiono też kronikarza jednostki - została nim Joanna Molska. Zatwierdzono również sprawozdania i plan działania Raffera.

  Po zebraniu odbyła się impreza z okazji 3-lecia klubu. Zabawa trwała do białego rana.

  KWIECIEŃ 2008

  Kurs motorowodny

  W pierwszą sobotę kwietnia (5-go) rozpoczęto kurs na sternika motorowodnego. Kurs organizowany jest przez instruktorów ze Szczecińskiego Klubu Motorowodnego LOK. Kierownikiem kursu jak co roku jest kolega Jurek Pęciak. w kursie uczestniczą strażacy OSP z gminy Gryfino, wędkarze i inne osoby zainteresowane tą formą pływania. Z naszego klubu uczestniczy w kursie 5 osób.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  6 kwietnia Żurek, Bryś, Dzik, Artur i Gregor wybrali się na Ińsko. Pogoda była fatalna - zimno i deszcz. Woda kiepska -zmącona i zimna. Humory za to były dobre i nurkowanie zalicza się do udanych.

  Wypad na kręgle i dyskotekę  zdjęcia

  W sobotę 5 kwietnia członkowie OSP Raffer ćwiczyli grę w kręgle przed turniejem a następnie bawili się na dyskotece. Było sympatycznie i wesoło.

  Turniej służb mundurowych w kręgle.

  15 kwietnia drużyna z OSP Raffer zdobyła II miejsce w turnieju służb mundurowych jaki odbył się w Galaxy. Przywieziono do klubu trofeum w postaci puchara.

  Sprzątanie jeziora  zdjęcia

  W sobotę 19 kwietnia, strażacy z OSP Raffer udali się do Gądna koło Morynia na akcję sprzątania ziemii (w tym wypadku jeziora) organizowaną przez Urząd Miasta i Gminy Moryń oraz Nadleśnictwo Mieszkowice.
  Razem z nami w tym miejscu sprzątali płetwonurkowie z zaprzyjaźnionego klubu płetwonurków Astacus z Morynia oraz druhowie z OSP Moryń. Inne ekipy sprzątały jezioro od strony miasta.
  Była to też pierwsza akcja nowo utworzonej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Raffer.

  Nowy sprzęt

  Podczas spotkania Zarządu Miejsko-Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 21 kwietnia, Druh Zenon Trzepacz razem z Druhem Andrzejem Wiśniewskim przekazali dla OSP Raffer, pozyskaną od sponsorów, torbę medyczną OSP z podstawowym wyposażeniem.

  Ćwiczenia na Regalicy  zdjęcia

  W sobotę OSP Raffer 26 kwietnia, przeprowadził ćwiczenia w manewrowaniu łodzia na Odrze wschodniej - Regalicy. Ćwiczono podejście do koła i do nabrzeża.

  Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

  27 kwietnia Żurek, Fafik i Mares nurkowali w niedzielę na Czarnogłowach.

  MAJ 2008

  Ćwiczenia w manewrowaniu łodzią i technik linowych  zdjęcia

  W wolny dzień 1-go maja strażacy z OSP Raffer ćwiczyli manewrowanie łodzią na Regalicy. Ćwiczono podejście do rozbitka i do kei. Jednocześnie Gregor prowadził ćwiczenia z technik linowych w ratownictwie. Tu ratownicy trenowali zjazdy na linie oraz podchodzenie. Jak zwykle w takich sytuacjach uruchomiono grill.

  Ćwiczenia na Regalicy - dzień drugi  zdjęcia

  2 maja członkowie OSP Raffer kolejny dzień ćwiczyli manewrowanie łodzią. Doskonalono manewr podjęcia rozbitka oraz precyzyjne podejścia do kei lub obiektu pływającego na wodzie.

  Nurkowanie na Jeleńsku  zdjęcia

  Rano 3 maja, Bryś i Paweł nurkowali na Jeleńsku. Widoczność 2 m, tempoeratura wody na powierzchni - 15 stopni, termoklina na głebokości 4 m. Z brzegu akcję zabeczpieczali Michał i Piotrek.

  Ćwiczenia na Regalicy - dzień trzeci

  Popołudniu 3 maja OSP Raffer przeprowadził kolejne ćwiczenia w manewrowaniu łodzią.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  Przy braku słońca, ale w sumie dobrej pogodzie, 4 maja, członkowie OSP Raffer nurkowali na Ińsku. Do wody ruszyli Daro, Jarecki, Zyzio, Fafik, Jasiu, Bryś, Kornik, Dzik i Molu. Z brzegu akcję zabezpieczali: Michał, Ania, Aśka. Woda była nieciekawa. Potem był grill i odpoczynek. No i ... kleszcze.

  Prace porządkowe  zdjęcia

  Przez dwa dni (11 i 12 maja) odbywało sie szprzątanie naszego samochodu. Wyprano tapicerkę. Umyto nadwozie. Udział brali: Bryś, Molu, Michał, Piotrek, Paweł i Borys.

  Rejestracja Astacusa

  Dnia 14 maja 2008 roku Klub Płetwonurków "Astacus" z Morynia został zarejestrowany w krajowym rejestrze sądowym i rozpoczął byt prawny.

  Sprzątanie j. Drawskiego  zdjęcia

  Na zaproszenie OSP Mares, 17 maja, ekipa z Raffera nurkowała w Czaplinku w czasie akcji ekologicznej sprzątania jeziora. Wieczorem było rozdanie nagród. Przy okazji zwiedziliśmy miejscowy zamek.

  Bezpieczna Gmina  zdjęcia

  19 maja rozpoczęto cykl pogadanek w szkołach na temat bezpieczeństwa nad wodą. Razem ze Strażą Miejską strażacy z OSP Raffer byli dzisiaj w szkołach podstawowych w Żabnicy i Radziszewie.

  Dalsza część pogadanek w szkołach

  21 maja Asia, Baśka i Michał kontynuowali cykl pogadanek w szkole, tym razem w Chwarstnicy. Jak zwykle była też Ala ze Straży Miejskiej z koleżanką.

  Prace remontowe

  21 maja wieczorem wymieniono barierkę dookoła tarasu.

  Akcja zabezpieczenia wyścigów Smoczych Łodzi  zdjęcia

  Od godziny 15 w piątek 23 maja do godziny 17 w niedzielę 25 maja trwała akcja zabezpieczenia zawodów Smoczych Łodzi. Pierwszego dnia zwodowano jedna łódkę celem sprawdzenia akwenu oraz przygotowania bojek do postawienia. Pomierzono głębokość na torze wyścigu. W sobotę od rana do wieczora trwała impreza, która zabezpieczaliśmy z dwóch łodzi, tak jak też n niedziele 25 maja od rana do południa. W sobote wieczorem odbyła się także mała akcja podwodna. Trzeba było wydobyc tablicę która wpadła organizatorom do Odry. Akcja zakończyła się sukcesem. Potrzeby bezpośredniej interwencji nie było.

  Dalsza akcja w szkołach  zdjęcia

  26 maja ratownicy z OSP Raffer odwiedzili szkołę numer 2 w Gryfinie.

  Dalsza akcja prewencyjna w szkołach  zdjęcia

  28 maja, strażacy z OSP Raffer(Bryś, Michał, Asia) razem ze Strażą Miejską (Ala) i Policją(Marcin) odwiedzili z prelekcją o bezpieczeństwie nad wodą szkołe nr 4 i specjalną.

  CZERWIEC 2008

  Nurkowanie na j. Orzechowo

  Ekipa z OSP Raffer sprawdzała dzisiaj (1 czerwca) jeziorko na którym za dwa tygodnie ma sie odbyć sprzatanie. Znaleziono i oznakowano bojkami dwie zatopione drewniane łodzie, które może wyciągniemy. Nurkowali: Bryś, Molu, Pączek, Juras, Kejsi, Ela, Kasia, Marcel, Kornik. Woda 11 stopni widocznośc 1,5m.

  Ćwiczenia na Regalicy

  Wieczorem 1 czerwca, odbyły się krótkie (3 godziny) ćwiczenia w wodowaniu łodzi, manewrowaniu łodzią na rzece, i ww wyciaganiu łodzi na przyczepę.

  Pogadanka w Gardnie  zdjęcia

  Dnia 2008-06-02 odbyło się Dzisiaj w ramach akcji \"Bezpieczna Gmina\" organizowanej przez Straż Miejską, ratownicy z OSP Raffer mówili o bezpieczeństwie nad wodą w szkole podstawowej w Gardnie.

  Zakończenie cyklu pogadanek w szkołach  zdjęcia

  4 czerwca, szkole podstawowej nr 1 w Gryfinie odbyła się ostatnia pogadanka w ramach akcji Bezpieczna Gmina, organizowanej przez Straż Miejską. Łącznie w szkołach w gminie Gryfino udział w naszych prelekcjach brało 496 uczniów

  Nurkowanie na jeziorze Orzechowskim

  W sobotni poranek 7 czerwca, na jeziorze Orzechowskim płetwonurkowie z OSP Raffer przygotowywali się do wydobycia zatopionej tam łodzi. Przy pomocy inżektora i pompy pływajacej odessano muł wypełniajacy łódkę (Juras, Bryś, Kornik). Za tydzień zostanie podjeta próba jej wydobycia.

  Prace dla klubu

  Wieczorem 7 czerwca nasze auto pracowało (użycie sprzętu OSP żeby uzyskac środki na działnośc statutową - ustawa o ochronie przeciwpożarowej) obstawiąjac imprezę związkową Polana 2008.

  Nurkowanie na Morzycku

  8 czerwca Żurek, Bacha, Piotrek, Juras, Paweł i Dzik nurkowali w Morzycku. Woda była wyjatkowo dobra pod powierzchnią 2 metry widoczności a poniżej termokliny - 4. Widziano duże ilości węgorzy zagrzebanych na 15 m.

  Nurkowanie na j.Orzechowo  zdjęcia

  12 czerwca (czwartek) Bryś i Pączek wspomagani przez kolegę Ziemka przygotowali łódź do wydobycia w niedzielę. Zamontowano rozpory i przygotowano punkty zawieszenia pływaków. Asekurację z brzegu i łodzi prowadzili: Juras, Michał, Piotrek i Basia.

  Zabezpieczenie zawodów Smoczych Łodzi  zdjęcia

  14 czerwca, okazji Dni Morza w Szczecinie zabezpieczaliśmy zawody Smoczych Łodzi. W akcji brały udział nasze dwie łodzie oraz 12 ratowwników

  Prace dla klubu

  Wieczorem 14 czerwca nasze auto pracowało ponownie obstawiąjac imprezę związkową Polana 2008.

  Sprzątanie jeziora w Orzechowie  zdjęcia

  W niedzielę 15.06.2008r. w Orzechowie płetwonurkowie z OSP „RAFFER” podjęli działania mające na celu wydobycie łodzi z dna jeziora. Przy tej okazji zostały podjęte prace przy oczyszczaniu jeziora ze śmieci. Całej akcji bacznie przyglądały się Władze Miasta Cedyni, które to z rosnącym z minuty na minutę zainteresowaniem obserwowały poczynania członków OSP „Raffer”. Ekipa nurkująca w składzie W. Kasicki, P. Żurowski, B. Żurowska, E. Bernacka, J. Szałecki, K. Szymańska, P. Anklewicz, R. Kida, P. Myszka, R. Staszak, R. Staszak, z powodzeniem, ku uciesze obserwujacych całą akcję z brzegu widzów, wydobyła łódź z jeziora. Po bacznym przyjrzeniu się i obfotografowaniu łodzi nadszedł czas na szereg przyjemności. OSP „Raffer” zapewniła przybyłym na imprezę dzieciom oraz dorosłym atrakcje w postaci pływania łodziami po jeziorze. Następnie zaś nurkowie zorganizowali pokazy skoków do wody z płynącej łodzi, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Całej imprezie przyświecał patronat Władz Urzędu Miasta Cedyni, które to z wielkim zaangażowaniem i gościnnością przyjęły nurków z OSP „Raffer” na swoje malowniczo położone tereny.
  az±

  Pogadanki w przedszkolach.

  16 czerwca „starszaki” z gryfińskich przedszkoli brały udział w pogadankach prewencyjnych zorganizowanych przez OSP „Raffer”. Dzieci podziwiały łódź hybrydową, sprzęt nurkowy oraz samochód płetwonurków, a co najważniejsze do serca wzięły sobie przestrogi dotyczące bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. Akcję przeprowadzili: W. Kasicki, M.Kasicki, B. Żurowska, T. Staszak

  Festyn w Widuchowej

  21 czerwca członkowie OSP „Raffer” uczestniczyli w festynie w Widuchowej. Jak co roku Jarmark Widuchowski został wzbogacony o prezentację sprzętu nurkowego, która cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców oraz przybyłych z okazji festynu gości. Do atrakcji należało także puszczanie wianków na wodę, w czym udział wzięły nasza łódź i Miejscowi strażacy. Działania gryfińskich płetwonurków wspomagała chętnie współpracująca Policja.

  Dni Cedyni

  Dni Cedyni, 21 czerwca, nie mogły odbyć się bez udziału OSP „Raffer”. Członkowie klubu z nieodpartą przyjemnością popularyzowali wśród uczestników festynu sport ekstremalny, jakim jest nurkowanie. Po prezentacji sprzętu nurkowego nadszedł czas na spróbowanie swoich sił w praktyce! Chętni uczestnicy festynu mieli szansę pod czujnym okiem fachowców spróbować swoich sił pod wodą. Na cedyńskim basenie każdy śmiałek mógł sprawdzić się w roli początkującego płetwonurka. Kolejną atrakcją była możliwość skoków do wody w ratunkowym kombinezonie wypornościowym i dryfowanie w nim po powierzchni wody. Zabawa ta przyniosła wiele przyjemności i satysfakcji tym Odważnym, których to z nie mniejszą przyjemnością obserwowali Ci, którym tym razem odwagi zabrakło!
  az

  Nurkowanie na Ińsku

  W niedzielę 22 czerwca, ekipa z Raffera spędziła nad jeziorem. Kilka osób (Dzik, Sokół, Artur) nurkowało.

  SKAŻENIE WODY W GRYFINIE!  zdjęcia

  25 czerwca w Gryfinie nastąpiło skażenie wody w sieci wodociągowej. Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi oraz do celów higieny osobistej. OSP „Raffer” na wezwanie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego włączyła się do ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniem. Rozpoczęła się akcja ogłaszania komunikatu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfina przez megafon! Równolegle trwało roznoszenie ulotek informacyjnych, w którym brała udział Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. OSP „Raffer” i ratownicy z CB Radio z Polic po uzyskaniu zgłoszenia dostarczali także wodę osobom starszym i niepełnosprawnym. Rozpoczęta 25.06.2008r. w godzinach popołudniowych akcja będzie trwała aż do odwołania.

  Wybory w MDP  zdjęcia

  26 czerwca wieczorem odbyło się zebranie wyborcze MDP. Wybrano władze drużyny. Dowódcą została Magda Żurowska, Zastępcą Karolina Molska. W skład rady druzyny powołano: Ewelinę Kuziemko, Izę Żurowską, Filipa Barczaka. Kronikarzem została Eliza Molska. Omówiono plan działania.

  Dalsza częśc akcji "Zatruta woda"

  26 i 27 czerwca OSP Raffer wspólnie z innymi służbami miejskimi drugą i trzecią dobę prowadzi akcję w Gryfinie. Roznosimy ulotki, pilotujemy beczkowozy z wodą, patrolujemy miasto, rozgłaszamy komunikaty przez megafon. Akcja w której bierze udział jednocześnie od 4 do 6 ratowników trwa od 7 rano do 1 w nocy. Potem do rana, zostaje tylko samochód z duosobową załogą dyżurną. Ratownicy zmieniaja swój skład co kilka godzin. W akcjach roznoszenia ulotek aktywnie uczestniczy drużyna MDP.

  Akcja zatruta woda

  28 czerwca w czwarty dzień OSP Raffer prowadził akcję związaną z zatruciem wody w wodociągach miejskich. Akcja zakończyła się w godzinach wieczornych. na następny dzień pozostało tylko zerwanie niepotrzebnych już ostrzegawczych komunikatów.

  100 lecie freiwilligen Feuerwehr  zdjęcia

  29 czerwca delegacja z OSP Raffer, na zaproszenie Wolframa Hoppe, przebywała na obchodach 100 lecia freiwilligen Feuerwehr okręgu Uckermark zorganizowanych w Gerswalde. Poza jednostkami Feuerwehr i THW były także jednostki z Polski: OSP Trzcińsko, Chojna i Moryń. Ponadto obecna była jednostka PSP z Gryfina. Z gości byli między wieloma innymi, prezydent Brandenburgii oraz zastępca komendanta wojewódzkiego ze Szczecina. Było to pierwsze wystapienie, przedstawicieli OSP Raffer w nowootrzymanych mundurach. Delegacja składała się z Brysia, Żurka, Bachy i Zyzia.

  Sprzątanie plaży przed sezonem

  30 czerwca członkowie OSP Raffer przywieźli łódź WOPRu na plażę w Wirowie. Nastepnie sprawdzili dno na kąpielisku. Wyciągnięto między innymi 2 metrowej długosci parasol ogrodowy, który stał przy pomoście, oraz metalowe krzesło.

  LIPIEC 2008

  Sprzątanie plaży.  zdjęcia

  2 lipca OSP Raffer przy pomocy PSP oczyszczał z wodorostów kapielisko w Wirowie. Odnaleziono tez kotwice i postawiono boje. W akcji udział brali: Bryś, Krawaciarz, Żurek, Blacha i Michał.

  Podziękowania burmistrza

  3 lipca na spotkaniu w Urzędzie Miasta, burmistrz podziękował służbom biorącym udział w akcji \"Bezpieczna Gmina\". Wręczono dyplomy. OSP Raffer za udział w programie \"Bezpieczne Wakacje\" także otrzymał dyplom uznania podpisany przez przewodniczacego rady miejskiej i burmistrza. Wręczano także dyplomy osobom, biorącym bezpośredni udział. Z OSP Raffer dyplomy otrzymali: Barabara Borys, Michał Kasicki, Wojciech Kasicki, Piotr Matuszewski i Joanna Molska.

  Impreza imieninowa  zdjęcia

  W sobote 5 lipca, ekipa Raffera oblewała imieniny Piotra i Pawła. Zabawa była przednia. Do rana... Dwóch Piotrów i jeden Paweł plus reszta ekipy, grillowali, tańczyli i nie tylko :).

  Sprzątanie boiska

  10 lipca OSP Raffer razem z 4 innymi jednostkami OSP z gminy Gryfino, uczestniczył w porzadkowaniu terenu wokół jeziora w Sobieradzu. Wycinano zarośla wokół jeziora, koszono trawę.
  Do akcji ruszyli Molu, Bryś, Borys, Pączek i Ewelina.
  19 lipca właśnie tutaj odbęda się uroczyste obchody 60 lecia OSP z gminy Gryfino. Będzie msza, uroczysty apel i pokazy PSP, OSP i motorowodniaków. strażacy spala i potna wrak samochodu, motorowodniacy zademonstrują slizgacze na wodzie. My pokarzemy parę skoków i akcję ratunkową na wodzie. Będzie też piana do zabawy dla dzieci. Na koniec impreza na powietrzu - grill, tańce, piwo i dużo dobrej zabawy.

  Rozpoczęcie obozu szkoleniowego  zdjęcia

  W sobotę 12 lipca rozpoczął się obóz szkoleniowy na Ińsku. Przybyli na niego członkowie OSP Raffer i klubu Astacus. Poza kursantami na obóz przybyli członkowie klubów pragnący zanurkować na Ińsku. Pogoda była nieszczególna natoniast nurkowania udane.

  Akcja "czysta woda"

  18 lipca łódż i płetwonurek OSP Raffer we współpracy z PUKiem pobrali próbki wody z dna ciepłego kanału powyżej ujścia Tywy.

  Akcja silnik

  Wieczorem 18 lipca płetwonurkowie z OSP Raffer próbowali pomóc rybakom w poszukiwaniu utopionego silnika. Niestety określenie miejsca było bardzo nieprecyzyjne i po sprawdzeniu dna we wskazanym miejscu poszukiwania przerwano.

  Obchody 60 lecia OSP  zdjęcia

  W sobotę 19.07.2008 r. na boisku w Sobieradzu odbyły się obchody 60-lecia istnienia i działania Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie gminy Gryfino istnieje 5 jednostek OSP: dwie zapisane w Krajowym Systemie Ratownoiczo-Gaśniczym (Radziszewo, Sobieradz) oraz trzy jednostki działające poza systemem (Chwarstnica, Wełtyń, OSP Jednostka Ratownictwa Wodnego GKP „Raffer”).

  Reprezentanci jednostek stawili się w pełnej gotowości, aby o godz. 16.00 rozpocząć oficjalną część uroczystości Mszą Świętą. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i medali zasłużonym strażakom. Za szereg pomyślnie przeprowadzonych akcji swoje podziękowanie na ręce strażaków złożył także Burmistrz Miasta Gryfina - Henryk Piłat. Po części oficjalnej nadszedł czas na prezentację umiejętności. Pokazy rozpoczęli strażacy PSP, którzy zaprezentowali wyciągnięcie poszkodowanego w wypadku z samochodu, udzielenie mu pierwszej pomocy, a następnie zagaszenie płonącego auta. Kolejna część imprezy przeniosła się z brzgu na wodę, gdzie zainteresowani mogli podziwiać wyścigi ślizgów. Nad bezpieczeństwem pokazów czuwała gryfińska Policja oraz OSP „Raffer”. Przybyli na obchody 60-lecia OSP goście, mieli okazję spróbować specjałów kuchni regionalnej, a także wziąć udział w loterii przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich z Sobieradza.

  Członkowie OSP Raffer otrzymali 8 odznak wzorowego strażaka, oraz podziękowania od burmistrza za ostatnie akcje.

  Odznaczeni członkowie OSP Raffer: Barbara Żurowska, Joanna Molska, Wojciech Kasicki, Robert Klecha, Tomasz Molski, Rafał Staszak, Roman Staszak i Piotr Żurowski. Na koniec odbyła się zabawa taneczna do samego rana...

  Otwarcie klubu Astacus

  Wieczorem 19 lipca, delegacja z OSP Raffer uczestniczyła w uroczystym otwarciu zaprzyjaźnionego Klubu Płetwonurków Astacus. W obecności władz gminy Moryń i powiatu podpisano umowę o współpracy między OSP Raffer i Astacusem. Balety trwały do rana.

  Nowy sprzęt

  25 lipca OSP Raffer otrzymał od sponsora deskę ortopedyczną. Sponsorowi dziękujemy.

  Akcja na jeziorze Strzeszowskim  zdjęcia

  26 lipca, na wezwanie z PSK strażacy z OSP Raffer udali się na jezioro Strzeszowskie w celu odnalezienia i wydobycia topielca. Akcje prowadzono metodą wahadłową. Nurkowali Żurek i Marcin a naprowadzał Bryś. Dzięki dość dokładnemu określeniu obszaru poszukiwań przez OSP Trzcińsko oraz Policję akcja trwała krótko i została zakończona wydobyciem zwłok na powierzchnię. Ekipa płetwonurków w większości ruszyła na akcję prosto z nurkowania weekendowego na Ińsku.

  W akcji brali udział: Żurek, Marcin, Molu, Bryś, Pączek, Piotrek, Paweł, Kornik, Aneczka. Zwodowano łódź jako zabezpieczenie nurkowania.

  W czasie akcji nastapiło drobne uszkodzenie auta, naprawione prowizorycznie przez kierowcę (Pączek).

  Sądząc z pewnych oznak, prawdopodobne jest że przyczyną wypadku był udar termiczny.

  Ćwiczenia na Regalicy

  27 lipca strażacy z OSP Raffer ćwiczyli manewrowanie łodzią na rzece i podejmowanie osób z wody.

  Patrol na j. Wełtyń

  31 lipca odbył się patrol prewencyjny na jeziorze Wełtyń. OSP Raffer razem z ratownikiem WOPR sprawdził kąpieliska wokół jeziora pod kątem bezpieczeństwa

  Akcja ekologiczna na Morzycku

  Wieczorem 31 lipca, na prośbę Burmistrza Morynia strażacy z Raffera razem z członkami Klubu Astacus zbudowali w poprzek jeziora Morzycko zaporę plywającą. Zapora ma na celu zatrzymanie i umożliwienie wydobycia ginącej z powodu niedotlenienia sielawy.

  SIERPIEŃ 2008

  Spotkanie w klubie

  Jak w każdą pierwszą roboczą środę miesiąca -6 sierpnia, odbyło sie zebranie klubowe. Na zebranie przybył tym razem Komendant Gminny druh Andrzej Wiśniewski. Omówiono sprawy związane z dalszym funkcjonowaniem OSP Raffer. Omówiono plany na bliższą i dalszą przyszłość.
  Po części oficjalnej nastąpiła miła uroczystość składania życzeń koleżance Ewelinie, która dzisiaj świętowała urodziny.

  Festyn w Lubiczu

  Członkowie OSP Raffer byli dzisiaj (9 sierpnia) na festynie w Lubiczu. Demonstrowaliśmy sprzęt. Udział brali: Bryś, Ela, Efendi, Dzik, Kornik, aneczka, Pączek i Ewelina oraz Marta, Ola Ż, Ola B, Agata, Magda.

  Nurkowanie w Morzycku  zdjęcia

  Ekipa z OSP Raffer ogladała dzisiaj (10 sierpnia) wrak samolotu w j.Morzycko w Moryniu. Nurkowali Bacha, Ela, Żurek, Bryś, Paweł, Rafał i Kejsi. Potem w wiacie Astacusa odbyło się wspólne grillowanie w miłej atmosferze.

  Akcja zabezpieczenia zawodów rowerowych

  W piatek 22 sierpnia strażacy z OSP Raffer dokonali przegladu dna w okolicy pomostu na jeziorze Wełtyń, w Wirowie. W sobote odbedą się tutaj zawody w skokach rowerowych do wody, które razem z Oddziałem Powiatowym WOPR zabezpiecza OSP Raffer. Rozpocżeto także kręcenie filmu szkoleniowego. Nakręcono sceny na plaży z udziałem dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ratownicy WOPR wykonali pozorowaną akcję ratunkową zakończona przekazaniem podtopionego ratownikom Pogotowia Ratunkowego. Karetkę wraz z Ratownikami Medycznimi przysłała nam Stacja Pogotowia Ratunkowego z Gryfina.

  Akcja zabezpieczenia zwodów rowerowych  zdjęcia

  W sobote 23 sierpnia, OSP Raffer zabezpieczał Gryfiński Festiwal Rowerowy. Zawody polegały na skoku rowerem do wody. Rola płetwonurków było wydobycie roweru oraz dbanie o bezpieczeństwo.

  WRZESIEŃ 2008

  Akcja prewencyjna w gimnazjum  zdjęcia

  Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, 3 wrzesnia, służby mundurowe zorganizowały akcję prewencyjna na stadionie obok gimnazjum. Była Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne, Straż Miejska i oczywiście OSP Raffer. Była także Policja zza Odry z Niemiec.
  Demonstrowaliśmy jak zwykle sprzęt nurkowy, łódź i samochód.
  Z Raffera udział brali: Bryś z Michałem oraz Ewelina, Asia, Marta i Ela.
  Na koniec mieliśmy okazję pojeździć quadem SG i wyjechać do góry podnosnikiem PSP.
  Na koniec akcji, w ramach ćwiczeń, dziewczyny zapakowały RIBa do magazynu przeciwpowodziowego gminy. Poszło to nadpodziw sprawnie.

  Zebranie klubowe

  Jak w każdą pierwszą roboczą środę miesiąca, 3 września, odbyło sie zebranie klubowe. Członkowie OSP Raffer zapoznali się z nowymi zasadami działania basenów klubowych i ustalono obowiązki członków klubu.

  Lublin idzie do warsztatu

  Ze względu na planowany wyjazd do Chorwacji, 4 wrzesnia odstawiono Lublina do warsztatu samochodowego, celem usunięcia usterek. OSP Raffer przez najbliższe dwa tygodnie będzie miał ograniczoną zdolność operacyjną. Od jutra pozostaje połowa składu JOT z zastępcą naczelnika jako dowodzącym jednostką.

  Wyjazd ekipy do Chorwacji

  Dzisiaj ekipa z OSP Raffer wyruszyła do Chorawcji. Pojechaliśmy w 4 samochody. Bryś z Michałem i z Pączkami, Fafiki z Żurkami, Daro i Jarwecki z trzema kobietami i dzieckiem oraz Rafał z żoną i kolegą.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  14 wrzesnia Ela, Kornik, Marta i Rafał nurkowali na Ińsku. Rozpoczęto kolejną edycję nurkowania na otwartej wodzie szkolenia na stopień P1.

  Powrót ekipy z Chorwacji  zdjęcia

  16 września rano, wróciła ostatnia część ekipy, która od 5 wrzesnia nurkowała i wypoczywała w Chorwacji.
  Chorwacja okazała się droga- ceny wzrosły dwukrotnie od zeszłego roku.
  Ale i tak bawiliśmy sie świetnie. Nurkowaliśmy 5 razy. 2 razy z brzegu, na wrakach Istrii i Giuseppe Dezza oraz na baniolach - podwodnych jaskiniach.
  Mieszkaliśmy pod drzewem, na którym rosły kiwi (niedobre - kwaśne) i tam odbywało się większość spotkań polaków wieczorem.
  Poza nurkowaniem i plażowaniem zwiedzaliśmy okoliczne miasteczka.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  20 wrzesnia kilka osób z OSP Raffer nurkowało na jeziorze Ińsko.

  Sprzątanie w klubie

  22 września, z inicjatywy Pączka i Eweliny, Kornik z Anią, Basia i Borys, Mariusz i Paweł robili generalne porzadki w lokalu klubowym.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  27 wrzesnia w sobotę, członkowie OSP Raffer nurkowali na Ińsku. Marta z Brysiem oraz z Rafałem.

  Nurkowanie na Ińsku  zdjęcia

  W niedzielę 28 wrzesnia członkowie OSP Raffer nurkowali i grillowali na Ińsku. Pogoda była jesienna. Wietrznie i dosyć zimno - mimo widocznego słońca.

  Pokazy dla młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej  zdjęcia

  30 wrzesnia strażacy z OSP Raffer zorganizowali pokazy dla młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Demonstrowano sprzęt nurkowy. Udział brali: Basia, Marta, Mariusz, Mezzo i Bryś.

  PAŹDZIERNIK 2008

  Wykłady dla kursu P1

  Wieczorem w sobotę, 4 października odbyły się w lokalu klubowym wykłady dla uczestników kursu P1. Wykład prowadził instruktor Rafał Sławiński. Zajęcia zakończyły sie testem sprawdzającym wiedzę adeptów.

  Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej

  11 października wieczorem, członkowie OSP Raffer ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyświetlono dwie prezentacje na ten temat oraz ćwiczono schemat postępowania.

  Nurkowanie na j.Luzinda  zdjęcia

  12 października korzystajac z pięknej jesiennej pogody, ekipa z OSP Raffer wybrała się do Niemiec do miejscowości Feldberg. Nurkowaliśmy tam w pięknym, głęboko wciętym w okoliczne pagórki jeziorku. Woda była czysta i zimna.

  Serwis sprężarki  zdjęcia

  15 października wymieniono filtry i olej w sprężarce. Ponadto namalowano napisy STRAŻ na skafandrach asekuracyjnych.

  Nurkowanie na Hellena See  zdjęcia

  19 października Żurek, Ela i Artur wybrali sie do Niemiec zanurkować na Hellena See. Woda była dobra. Po nurkowaniu było grzybobranie.

  Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

  W jesienną pogodę, 26 października, ekipa z OSP Raffer wybrała się na jezioro Czarnogłowy. Woda w prawo była nieciekawa - w lewo od plaży - niezła.

  LISTOPAD 2008

  Nurkowanie na jeziorze Lubie  zdjęcia

  W jesienny dzień 2 listopada, ekipa z OSP raffer wybrała się nad jezioro Lubie. Woda była kiepska - słaba widoczność. Natomiast ognisko u Bola znakomite.

  Zabezpieczenie zawodów wędkarskich  zdjęcia

  8 i 9 listopada ekipa z OSP Raffer zabezpieczała IV Ogólnopolskie Zawody Spiningowe z Łodzi w Bielinku.
  Impreza trwała 2 dni. Startowało 82 zawodników na 41 łódkach.
  W czasie akcji zostaliśmy poproszeni o wydobycie utopionej wędki. Poszukiwania podwodne na wahadle zakończyły się sukcesem.
  Raffer na okres całej akcji, zmobilizował 2 łodzie, 8 strażaków pierwszego dnia i 6 drugiego.

  Prace remontowe

  Żurek, Molu i Paczek zabrali się 10 listopada, za mały remont naszych łodzi. Usunięto usterkę na siłowniku trymera w RIBie.

  Ślubowanie MDP  zdjęcia

  15 listopada członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli uroczyste ślubowanie. Na apel przybył Prezes zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Zenon Trzepacz oraz Komendant Gminny Andrzej Wiśniewski.
  Goście wręczyli też odznakę Wzorowego strażaka druhnie Joannie Molskiej.
  Po uroczystosciach członkowie MDP bawili się razem pod opieką opiekuna MDP.

  Akcja usuwania awarii na Lagunie

  19 listopada wieczorem Żurek i Fafik na wezwanie Centrum Wodnego Laguna pomagali w usuwaniu awarii pompy w basenie z masażami. Nasze zadanie polegało na zablokowaniu wypływu wody z basenu do pompy (założenie pod wodą zaimprowizowanegho korka) i po usunięciu awarii pompy ponowne przywrócenie drożności układu.

  Ślub Kasi i Marcela  zdjęcia

  W sobotę 22 listopada o godzinie 16 dwóch naszych członków, Katharzis i Marcel wstąpiło w zwiazek małżeński.
  Członkowie GKP Raffer zorganizowali tradycyjny szpaler z płetw przed kosciołem oraz bramę przed domem weselnym.
  Życzymy młodej parze szczęćia i powodzenia w realizacji planów życiowych.

  Spotkanie andrzejkowe  zdjęcia

  Członkowie OSP Raffer spotkali sie w lokalu klubowym (28 listopada) na spotkaniu z okazji andrzejków. Była bardzo miła atmosfera i zabawa przy grillu do białego rana.
  Kolejny raz zostało udowodnione, że ratownicy z Raffera są jednocześnie grupą przyjaciół, którzy lubią spędzać razem swój wolny czas.
  Impreza zakończyła się 29 listopada wypadem do lokalu w Gryfinie...

  Raffer na lodzie  zdjęcia

  Dzisiaj 30 listopada, Borys z Sandrą oraz Pączek z Eweliną wybrali się na łyżwy na lodogryf. Ślizgawka była udana. Nie obeszło się bez małego upadku.

  GRUDZIEŃ 2008

  Lodogryf  zdjęcia

  6 grudnia w kolejny sobotni wieczór ekipa z OSP Raffer wybrała sie na Lodogryf. Ślizgali się Żurek, Basia, Iza, Magda, Agata, Ola, Ela, Darek, Marta, Ola, Pączek, Ewelina, Ańdźka, Kornik, Molu, Nureczka, Karola i Eliza. Mimo deszczowego niedzielnego wieczoru najtwardsza ekipa z Klubu postanowiła pojechać i spróbować swoich sił na lodzie. Po przyjeździe okazało sie, że w Szczecinie nie spadła praktycznie ani jedna kropla deszczu. Niezły popis dał nasz naczelnik Piotruś

  Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

  7 grudnia, w niedzielny poranek Basia, Żurek, Artur, Kornik, Aneczka wraz z rodzicami wybrali sie na nura. Pogoda dopisała, nur udany pod każdym względem.

  Nurkowanie w Morzycku i spotkanie w Moryniu  zdjęcia

  W sobotę 13 grudnia, Żurek, Bacha, Mariuusz, Pączek, Molu i Bryś wybrali się do Morynia. W ramach ćwiczeń wykonano nurkowanie w Morzycku.
  Wieczorem uczestniczyliśmy w przedświątecznym spotkaniu zorganizowanym przez Klub Płetwonurków Astacus. Była dziczyzna, miła atmosfera i rozmowa z burmistrzem Morynia.
  W tym dniu odebraliśmy nasze auto z warsztatu. Wyraźnie wzrosła moc silnika i spadł hałas w kabinie.

  Wigilia OSP  zdjęcia

  W sobotni wieczór 20 grudnia, w remizie OSP Radziszewo odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków ochotników z gminy Gryfino. Przybyli przedstawiciele władz gminy, władz PSP i strażacy z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy. Podzielilismy się opłatkiem, zaśpiewaliśmy kolendę. Nasza koleżanka Asia odczytała wiersz okolicznosciowy swojego autorstwa. Spotkanie przebiegło w miłej i ... wesołej atmosferze.

  Nurkowanie na Miedwiu

  21 grudnia Krzysiek i Żurek nie zważając na pogode i porę roku wykonali nurkowanie na koszach ssawnych na Miedwiu. Akcje zabezpieczał z brzegu Molu.

  Nurkowanie na Czarnogłowach

  28 grudnia Żurek, Artur i Fafik nurkowali na jeziorze Czarnogłowy. Woda brązowa, widoczność około 4 metrów.

  Nurkowanie na Czarnogłowach  zdjęcia

  Jak na płetwonurków przystało członkowie OSP Raffer witali Nowy Rok pod wodą.
  31 grudnia szampana na wodzie pili: Basia, Ela , Marta, Żurek, Mariusz, Blacha, Artur i Bryś. Było mroźno i wesoło. Jezioro skuł 2 centymetrowy lód i nurkując trzeba się było zamienić w lodołamacz.

  Klubowy Sylwester  zdjęcia

  Członkowie GKP Raffer witali Nowy Rok na spotkaniu w klubie. Atmosfera była jak zwykle szampańska a zabawa trwała do rana.

  STYCZEŃ 2009